Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Logo budżet obywatelski
28-09-2017

Budżet Obywatelski 2018. Zagłosujmy sami dla siebie!

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski. Kolejny raz wspólnie decydujemy na jakie cele zostanie przeznaczona suma czterystu tysięcy złotych.

Do wyboru mamy aż piętnaście projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Głosowanie rozpoczęło się już we czwartek 28 września 2017 roku. Nowością jest możliwość oddawania głosów poprzez Internet.

Zagłosuj na wybrane projekty na stronie internetowej:
https://bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org/

 

Idea budżetu obywatelskiego, którą w czyn wprowadził Burmistrz Jarosław Borowski, szybko przyjęła się w naszym mieście i zaowocowała cennymi inwestycjami i inicjatywami. Dzięki niej na przestrzeni trzech lat powstały m.in. boiska sportowo-rekreacyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego. Duże poparcie głosujących dla pomysłu budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza zachęciło burmistrza do wprowadzenia tej inwestycji do budżetu miasta. W Miejskiej Bibliotece Publicznej zrealizowano projekt ułatwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do usług placówki. Przygotowano też dokumentacje projektowe dwóch ulic miejskich, a także wyremontowano skatepark na stadionie miejskim. Do końca roku 2017 zrealizowane zostaną kolejne dwa zadania: budowa placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w Parku Królowej Heleny, a także trwająca już budowa systemu automatycznego nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego.

Jednak budżet obywatelski nie ogranicza się tylko do projektów majątkowych. Równie istotna jest możliwość sfinansowania z tego źródła zadań bieżących, wśród których w poprzednich latach znalazł się m.in. projekt filmowy „Wnyki”, nawiązujący do kultowego „Znachora” Jerzego Hoffmana. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego możliwe jest realizowanie wielu wydarzeń artystycznych, społecznych czy sportowych, np.: Festynu Mikołajkowego, Noworocznego Biegu Tura, Półmaratonu Bielskiego, wyścigu kolarskiego Tur de Bielsk, rodzinnych zawodów pływackich, Pikniku Organizacji Pozarządowych oraz Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego.

Nad kolejnymi cennymi pomysłami mieszkańców możemy pochylić podczas tegorocznego głosowania. Spośród zgłoszonych 19 projektów, 15 zostało pozytywnie zweryfikowane pod względem formalno-prawnym przez powołany do tego celu zespół opiniodawczy i poddane pod głosowanie mieszkańców. W tym gronie znalazło się pięć zadań o charakterze majątkowym oraz dziesięć – bieżącym. Z projektami można zapoznać się na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego pod adresem: https://bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org/projekty oraz w Informatorze Bielskim – Biuletynie Informacyjnym Miasta Bielsk Podlaski, a także w naszym serwisie w zakładce „Budżet Obywatelski”.

Głosy na wybrane projekty można oddawać na dwa sposoby: tradycyjnie, poprzez głosowanie w Urzędzie Miasta, które odbywa się od czwartku 28 września do poniedziałku 9 października w dni pracy urzędu w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w formie elektronicznej od 28 września do 8 października poprzez stronę internetową: https://bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org/glosowanie.

Poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski udowodniły, że decydować mogą nawet pojedyncze głosy, dlatego nie marnujmy ich i weźmy udział w głosowaniu!

 

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet partycypacyjny, nazywany obywatelskim, to przekazanie przez samorząd w ręce mieszkańców decyzji o sposobie wydatkowania części budżetu gminnego. Mieszkańcy sami zgłaszają projekty (zadania), których realizacji oczekują, a następnie wybierają spośród nich te, które uważają za najistotniejsze. Decydują w sposób bezpośredni jak zostaną rozdysponowane pieniądze z budżetu miasta i w ten sposób współdecydują, jak zmienia się ich otoczenie.

O jakich kwotach decydujemy?

Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 wynosi 400 tysięcy złotych i dzieli się na: 300 tys. zł na projekty (zadania) o charakterze inwestycyjnym oraz 100 tysięcy zł na projekty (zadania) o charakterze bieżącym. Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty: 250.000 zł – projekt o charakterze inwestycyjnym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) oraz 30.000 zł – projekt o charakterze bieżącym.

Kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Każdy może zagłosować tylko raz. Podczas głosowania można oddać głos na maksymalnie cztery projekty (zadania): dwa o charakterze majątkowym (inwestycje lub zakupy inwestycyjne) oraz dwa o charakterze bieżącym.

Jak i kiedy zagłosować?

Głosowanie odbywa się na dwa sposoby:

  • tradycyjnie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1 w terminie od 28 września do 9 października 2017 r. w dni pracy urzędu w godzinach od 8.00 do 18.00.
  • poprzez Internet na stronie: https://bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org/glosowanie w terminie od 28 września do 8 października 2017 r.

Jakie formalności towarzyszą głosowaniu?

W przypadku głosowania tradycyjnego w Urzędzie Miasta osoba uprawniona do udziału w głosowaniu potwierdza odbiór karty do głosowania czytelnym podpisem złożonym na liście do głosowania. Głosuje się poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej do urny. Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza tożsamość głosującego na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią oraz ustala czy wyborca jest uprawniony do głosowania i czy nie brał już w nim udziału. Niedopuszczalne jest głosowanie za członka rodziny lub inną osobę.

W przypadku głosowania w formie elektronicznej, w celu weryfikacji oddania głosu, osoba głosująca wprowadza w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma sms z kodem weryfikacyjnym. Podanie kodu weryfikacyjnego, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby głosującej oraz wskazanie przynajmniej jednego wybranego projektu (zadania) jest niezbędne do zatwierdzenia ważnego głosu. Przy wykorzystaniu jednego numeru telefonu może być zweryfikowany tylko jeden głos. Wszystkie dane uzyskane od osób głosujących w systemie informatycznym, znajdujące się w zbiorze tymczasowym, po zakończeniu głosowania zostaną niezwłocznie usunięte.

Co się stanie ze zwycięskimi projektami?

Wyniki głosowania zostaną przekazane Burmistrzowi Miasta, a następnie ujęte w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2018. Do realizacji w kolejnym roku budżetowym przekazane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów mieszkańców w obu grupach zadań: majątkowym i bieżącym – aż do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na daną grupę projektów. Jeśli np. dwa pierwsze projekty (z największą liczbą głosów) nie wyczerpią puli pieniędzy w danej grupie, wówczas dobierany do realizacji będzie kolejny projekt, który mieści się w ramach finansowych. Jeśli trzeci projekt będzie zbyt drogi (przekroczy pulę pieniędzy), do realizacji dobierane będą kolejne projekty, aż do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na daną grupę projektów.

 

ZAGŁOSUJ!

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Irena

Jerzy

Budzisław

20

piątek

październik 2017

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Październik 2017

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 Październik 2017 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 2 Październik 2017 (poniedziałek)
  • Wydarzenie z dnia 2 Październik 2017 (poniedziałek): Mammografia
Wydarzenia z dnia 3 Październik 2017 (wtorek)
  • Wydarzenie z dnia 3 Październik 2017 (wtorek): Festiwal Ode
4
Wydarzenia z dnia 5 Październik 2017 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 6 Październik 2017 (piątek)
Wydarzenia z dnia 7 Październik 2017 (sobota)
Wydarzenia z dnia 8 Październik 2017 (niedziela)
9
10
Wydarzenia z dnia 11 Październik 2017 (środa)
Wydarzenia z dnia 12 Październik 2017 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 13 Październik 2017 (piątek)
Wydarzenia z dnia 14 Październik 2017 (sobota)
Wydarzenia z dnia 15 Październik 2017 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 16 Październik 2017 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 17 Październik 2017 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 18 Październik 2017 (środa)
19
Wydarzenia z dnia 20 Październik 2017 (piątek)
Wydarzenia z dnia 21 Październik 2017 (sobota)
Wydarzenia z dnia 22 Październik 2017 (niedziela)
23
Wydarzenia z dnia 24 Październik 2017 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 25 Październik 2017 (środa)
Wydarzenia z dnia 26 Październik 2017 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 27 Październik 2017 (piątek)
Wydarzenia z dnia 28 Październik 2017 (sobota)
Wydarzenia z dnia 29 Październik 2017 (niedziela)
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - filmowe podsumowanie roku 2016
Filmowe podsumowanie roku 2016
Projekt filmowy zaprezentowany podczas spotkania noworocznego Burmistrza Bielska Podlaskiego Jarosława Borowskiego 20 stycznia 2017 roku. Wykonanie - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę