Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Fragment plakatu
28-12-2018

Program rządowy „Czyste Powietrze”

Cały czas można aplikować do rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami takich domów lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Nabór wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” potrwa do 2029 roku. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. W ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać  dofinansowanie zarówno na wymianę źródeł ciepła starego typu na ekologiczne, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Łączna pula środków przeznaczona na program „Czyste Powietrze” to 103 miliardy złotych. Wysokość wsparcia zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Adresatami programu są właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych – zarówno tych istniejących, jak i nowo budowanych. Właściciele budynków istniejących mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę pieca i prace związane z termomodernizacją swoich domów. Natomiast właściciele budynków nowo budowanych mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup źródła ciepła oraz starać się o pożyczkę na odnawialne źródła energii.

Wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze” można składać za pomocą portalu beneficjenta, który znajduje się na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wersję papierową należy wysłać pocztą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska właściwego ze względu na realizację inwestycji.

Kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania: dotacja, pożyczka.

Terminy: realizacja programu to lata 2018-2029 r.; podpisywanie umów do 31.12.2027 r.; zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Warunki podstawowe:

  • dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
  • dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Osiem kroków do dofinansowania:

1. Zdobądź wiedzę        
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.

2. Zbadaj potrzeby budynku    
Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów(np. dokumenty potwierdzające dochód).

4. Po złożeniu wniosku
Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

5. Podpisz umowę o dofinansowanie
WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.

6. Złóż wniosek o płatności
Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

7. Zakończenie przedsięwzięcia
Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!

8. Rozliczenie przedsięwzięcia
Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.

Więcej informacji o rządowym programie „Czyste Powietrze” można znaleźć w serwisie internetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Aktualności oraz możliwość zalogowania się i przystąpienia do projektu znajdują się na stronie Wojewódzkiego FOŚiGW w Białymstoku: http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm

 

 

Niezależnie od rządowego programu „Czyste Powietrze” miasto Bielsk Podlaski realizuje własny projekt pod nazwąStrategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy zadania, z których jedno polega na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych kotłowni i palenisk węglowych. Projekt obejmuje wymianę 70 kotłów opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych na piece opalane pelletem lub olejem.

Umowę na dofinansowanie tego projektu podpisano w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku 25 października 2018 r. Więcej informacji o projekcie realizowanym przez miasto Bielsk Podlaski znajduje się w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/stretegie-niskoemisyjne

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Cecylia

Jonatan

Marek

22

piątek

listopad 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Listopad 2019

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 Listopad 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 2 Listopad 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 3 Listopad 2019 (niedziela)
4
5
6
7
Wydarzenia z dnia 8 Listopad 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 9 Listopad 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 10 Listopad 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 11 Listopad 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 12 Listopad 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 13 Listopad 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 14 Listopad 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 15 Listopad 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 16 Listopad 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 17 Listopad 2019 (niedziela)
18
19
Wydarzenia z dnia 20 Listopad 2019 (środa)
21
Wydarzenia z dnia 22 Listopad 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 23 Listopad 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 24 Listopad 2019 (niedziela)
25
26
27
28
29
Wydarzenia z dnia 30 Listopad 2019 (sobota)

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę