Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Logo zielony domek
29-08-2018

Przedłużenie terminu dodatkowego naboru na listę rezerwową wymiany kotłów węglowych

Uwaga! Dodatkowy nabór na listę rezerwową wymiany kotłów węglowych na pellet lub olej opałowy przedłuża się do 5 września 2018 roku.

W związku z rezygnacją niektórych osób z uczestnictwa w I edycji projektu, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zobowiązany jest do stworzenia listy rezerwowej dla osób zainteresowanych wymianą starego kotła węglowego na ekologiczny.

W lipcu br. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował, że złożony przez Miasto Bielsk Podlaski 29 września 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał w konkursie 80 pkt. na maksymalnie 100 pkt. i został  wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Środki zewnętrzne stanowić będą 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast udział własny Miasta 15% kosztów kwalifikowalnych całego projektu.  

Mając na uwadze powyższe zakłada się, że:

1. Dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa – wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych,

2. Udział własny mieszkańca – wyniesie 15% kosztów  kwalifikowalnych; jest on równoważny wymaganemu udziałowi własnemu Miasta Bielsk Podlaski (tj. 15% kosztów kwalifikowalnych zadania nr 2) 

3. Koszty niekwalifikowalne, tj podatek od towarów i usług VAT poniesie mieszkaniec, w tym:

1) demontaż, wymiana (zakup i montaż pieca wraz z armaturą i uzbrojeniem) – 8% kwoty netto inwestycji;

2) 1/70 udziału mieszkańca w kosztach związanych z powołaniem Inspektora nadzoru – 23% kwoty netto inwestycji;

4. Koszty niekwalifikowalne, które mogą (ale nie muszą)  pojawić się po przeprowadzeniu przetargu, w związku z ewentualnym wzrostem cen realizowanego zadania – może ponieść mieszkaniec (obecnie czekamy na interpretacje w tej sprawie z RIO Białystok i Urzędu Marszałkowskiego);

5. Inne  dodatkowe koszty, tzw. Poza projektem, które mogą pojawić się, w związku z realizacją zadania nr 2 lub wskazane zostaną dodatkowo przez mieszkańca – poniesie mieszkaniec.

Bardzo istotnym elementem, jest fakt, że kocioł przez okres 5 lat będzie stanowił własność Miasta, mieszkaniec będzie z niego korzystał nieodpłatnie, natomiast po okresie trwałości projektu (mniej więcej po 5 latach od zakończenia realizacji projektu) kocioł zostanie przekazany nieodpłatnie mieszkańcowi.

W związku z powyższym w chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Podlaskiego. Jednym z obowiązkowych dokumentów, które należy dołączyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest również umowa zawarta z poszczególnymi uczestnikami projektu a Miastem Bielsk Podlaski, określająca wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane  z realizacją ww. zadania. W związku z tym, zobowiązani jesteśmy jak najszybciej uruchomić procedurę wyłonienia brakujących osób do zamknięcia kompletnej listy 70 uczestników I edycji konkursu, który został z korzyścią dla Miasta i mieszkańców pozytywnie oceniony. Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do wypełnienia ankiety służącej określeniu zapotrzebowania na wymianę pieców węglowych oraz deklaracji uczestnictwa w ww. zadaniu wraz z oświadczeniem.

Niniejsze ogłoszenie skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie miasta Bielsk Podlaski poza strefą architektoniczno-urbanistyczną wpisaną do rejestru zabytków, na której planowana jest modernizacja.

UWAGA:

  • Projekt nie obejmuje zakupu nowego pieca do nowego obiektu mieszkalnego (wyłącznie wymiana starego pieca na nowy)
  • Projekt nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo.
  • Projekt nie obejmuje montażu kotła węglowego.
  • Projekt nie dotyczy zadań polegających na montażu kominków.
  • Projekt nie dotyczy gospodarstw domowych, które mają możliwość techniczną podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Zachęcamy zatem osoby zainteresowane do wypełnienia ankiety, deklaracji i oświadczenia dostępnych na stronie internetowej lub w siedzibie tutejszego Urzędu Miasta (pok. nr 107) oraz udzielenia odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski lub w wersji elektronicznej (plik PDF) przesłać na adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl w terminie do 5 września 2018 roku.

Dokumenty złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Głównym kryterium wyboru będzie kolejność wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. 

Należy pamiętać, że złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji!

Niniejsza informacja dotyczy Projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF m.in. dotyczącego realizacji zadania nr 2 – „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” (numer naboru konkursu: RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/17).

Załączniki: 

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Bogusław

Gracjan

Laura

18

wtorek

grudzień 2018

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Grudzień 2018

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 Grudzień 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 2 Grudzień 2018 (niedziela)
  • Wydarzenie z dnia 2 Grudzień 2018 (niedziela): MLH
  • Wydarzenie z dnia 2 Grudzień 2018 (niedziela): III liga koszykówki
3
4
Wydarzenia z dnia 5 Grudzień 2018 (środa)
Wydarzenia z dnia 6 Grudzień 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 7 Grudzień 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 8 Grudzień 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 9 Grudzień 2018 (niedziela)
10
Wydarzenia z dnia 11 Grudzień 2018 (wtorek)
12
13
14
15
Wydarzenia z dnia 16 Grudzień 2018 (niedziela)
17
Wydarzenia z dnia 18 Grudzień 2018 (wtorek)
19
20
Wydarzenia z dnia 21 Grudzień 2018 (piątek)
22
23
24
25
26
27
28
Wydarzenia z dnia 29 Grudzień 2018 (sobota)
30
Wydarzenia z dnia 31 Grudzień 2018 (poniedziałek)

Video

Więcej filmów
Filmowe podsumowanie roku 2017 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2017 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 14 stycznia 2018 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę