Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Targi Edukacyjno-Zawodowe

Zawartość

Opis: 

15 marca 2018 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim we współpracy z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski, realizującym projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, organizuje Targi Edukacyjno-Zawodowe pod hasłem: „Twoja przyszłość w Twoich rękach”. Impreza odbędzie się ponownie w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej 12, w godz. 10:00 – 13:00.

Do udziału w targach zaproszeni zostali uczniowie ostatnich klas gimnazjów ze szkół podstawowych działających na terenie Bielska Podlaskiego oraz okolicznych miejscowości. W ich trakcie gimnazjaliści będą mieli okazję do zapoznania się z ofertą lokalnych szkół ponadgimnazjalnych, które przygotowują swoje stanowiska wspólnie ze współpracującymi z nimi na co dzień firmami oraz indywidualnymi pracodawcami.

Głównym celem targów jest uświadomienie młodzieży w jak dużym stopniu ich przyszłość zależy od trafnego i przemyślanego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, zaprezentowanie gimnazjalistom aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół średnich działających na terenie powiatu bielskiego oraz przygotowanie ich do świadomego i efektywnego planowania kariery i wyboru własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.