Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Moment przekazania umowy
15-08-2018

W naszym mieście powstanie nowoczesne centrum kultury

Dofinansowanie wysokości 6,671 mln zł otrzymało miasto Bielsk Podlaski na realizację projektu, którego efektem będzie budowa nowoczesnego Bielskiego Domu Kultury.

Podpisano już umowę w tej sprawie pomiędzy Bielskim Domem Kultury i Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Umowa została oficjalnie zaprezentowana i przekazana podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 7 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski. Udział w niej wzięli: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, Zastępca Burmistrza Bożena Zwolińska i Dyrektor Bielskiego Domu Kultury Elżbieta Fionik. Sygnatariusze umowy podkreślali, że budowa Bielskiego Centrum Kultury to długo oczekiwana i bardzo istotna inwestycja dla naszego miasta, a pozyskanie środków zewnętrznych, o które kolejne władze Bielska starały się od kilku lat, było niezbędne do jej zrealizowania.

Podczas konferencji poinformowano, że Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, 22 czerwca 2018 r. ogłosił wyniki naboru o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja.

Projekt złożony przez Bielski Dom Kultury, zakładający realizację zadania w partnerstwie z Miastem Bielsk Podlaski, zdobył najwięcej punktów spośród wszystkich projektów złożonych w ramach konkursu i tym samym uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 671 047, 43 zł. Ważną dla naszej społeczności inwestycję wesprą finansowo też pozostałe lokalne samorządy: Powiat Bielski i Gmina Bielsk Podlaski.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych jest już w trakcie rozstrzygania. Wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza opiewa na 24,7 mln zł. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do 3 września 2018 r. Czas realizacji robót budowlanych to 15 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcą. W trakcie realizacji inwestycji tymczasową siedzibą Bielskiego Domu Kultury będzie były budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów przy ul. Kopernika 3.

Przedsięwzięcie, które zostało ujęte w przygotowanym w zeszłym roku Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, zakłada powstanie nowoczesnej placówki kulturalnej o bogatej ofercie i większej dostępności dla mieszkańców. Poprawa stanu technicznego obiektu wpłynie na podwyższenie poziomu estetyki przestrzennej miasta.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” będzie przebiegać w dwóch etapach:

  • etap I – budowa sali wielofunkcyjnej z widownią na 380 osób wraz z zapleczem i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu dawnego kina „Znicz”. Powstanie scena wraz z kieszeniami scenicznymi, hol główny z szatnią i recepcją, zespół sanitarny, szatnie i garderoby dla artystów, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia obsługi oraz techniczne;
  • etap II – rozbudowa istniejącego już budynku BDK. Przewidziane jest utworzenie zespołu pracowni związanych z działalnością domu kultury, tj.: pracowni plastycznych, teatralnych, muzycznych, tanecznych oraz część administracyjna, sala konferencyjna, studio nagrań, bar z zapleczem, zespoły sanitarne oraz garderoby, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Zagospodarowaniu ma także ulec sąsiedni teren poprzez wykonanie małej architektury: stoliki do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, zadaszenie nad stolikami, ławki.

Całość ma stanowić jeden nowoczesny kompleks – Bielskie Centrum Kultury, który będzie zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców miasta i tym samym przyczyni się do aktywizacji życia społecznego.

Wydarzenie miało miejsce 7.8.2018

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Bogna

Bożena

Rafał

20

czwartek

czerwiec 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Czerwiec 2019

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 2 czerwiec 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 3 czerwiec 2019 (poniedziałek)
4
5
6
Wydarzenia z dnia 7 czerwiec 2019 (piątek)
  • Wydarzenie z dnia 7 czerwiec 2019 (piątek): Kino w BDK
Wydarzenia z dnia 8 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 9 czerwiec 2019 (niedziela)
10
Wydarzenia z dnia 11 czerwiec 2019 (wtorek)
12
Wydarzenia z dnia 13 czerwiec 2019 (czwartek)
14
Wydarzenia z dnia 15 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 16 czerwiec 2019 (niedziela)
17
Wydarzenia z dnia 18 czerwiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 19 czerwiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 20 czerwiec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 21 czerwiec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 22 czerwiec 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 23 czerwiec 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 24 czerwiec 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 25 czerwiec 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 26 czerwiec 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 27 czerwiec 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 28 czerwiec 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 29 czerwiec 2019 (sobota)
30

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę