Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Fragment mapy Polski z podziałem na subregiony - za Wikipedią
30-05-2019

Związek Gmin apeluje o wyodrębnienie subregionu bielskiego

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej jednogłośnie przyjęło stanowisko w sprawie wyodrębnienia subregionu bielskiego z subregionu łomżyńskiego. Nad uchwałą głosowano podczas posiedzenia, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski 29 maja 2019 r.

Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej skupia wszystkie samorządy z trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. W przyjętym stanowisku Związek apeluje do Zarządu Województwa Podlaskiego o podjęcie prac związanych z wyodrębnieniem subregionu (podregionu) bielskiego. Takie wyodrębnienie przewidywała Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego 9 września 2013 r, jednak – pomimo upływu 6 lat obowiązywania strategii – proces ten dotychczas nie nastąpił.

W stanowisku podkreślono też, że Bielsk Podlaski jest trzecim ośrodkiem subregionalnym w województwie podlaskim i nadal cechuje się wysoką dynamiką rozwojową. Pełni szereg funkcji o znaczeniu ponadlokalnym w południowej części województwa. Wymaga jednak wsparcia w rozwoju usług publicznych, które poprawiać będą standard życia mieszkańców całego podregionu, czyli trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Podczas odbywającego się w Bielsku Podlaskim posiedzenia podkreślano niepraktyczność obecnego podziału na subregiony (podregiony) w województwie podlaskim, który zakłada przynależność powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego do subregionu łomżyńskiego. Z kolei te trzy powiaty tworzą ze sobą naturalny związek funkcjonalny, który cechuje się m.in. dobrym połączeniem komunikacyjnym, współpracą gospodarczą, związkami kulturowymi, a także tradycją historyczną, bo teren ten przed II wojną światową obejmował największy powiat w Rzeczypospolitej – powiat bielski.

Subregiony (zwane też podregionami) ustanowiono wraz z wprowadzeniem w naszym kraju w 2005 r. systemu statystycznych jednostek terytorialnych, stanowiącego część standardu NUTS, zintegrowanego z innymi jednostkami tego typu w Unii Europejskiej. Obowiązujący obecnie podział terytorium Polski na jednostki NUTS zawiera 7 makroregionów, w tym makroregion wschodni składający się z trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, 17 regionów (najczęściej odpowiadających jednemu województwu) oraz 73 podregiony (składające się z kilku powiatów). Województwo podlaskie podzielone jest na trzy podregiony: białostocki, łomżyński i suwalski. Powiaty: bielski, hajnowski i siemiatycki należą do podregionu łomżyńskiego.

Wydarzenie miało miejsce 29.5.2019

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Antonia

Ignacy

Wiktor

17

czwartek

październik 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Październik 2019

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 Październik 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 2 Październik 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 3 Październik 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 4 Październik 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 5 Październik 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 6 Październik 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 7 Październik 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 8 Październik 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 9 Październik 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 10 Październik 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 11 Październik 2019 (piątek)
  • Wydarzenie z dnia 11 Październik 2019 (piątek): Koncert w BDK
Wydarzenia z dnia 12 Październik 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 13 Październik 2019 (niedziela)
14
15
Wydarzenia z dnia 16 Październik 2019 (środa)
17
18
Wydarzenia z dnia 19 Październik 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 20 Październik 2019 (niedziela)
21
Wydarzenia z dnia 22 Październik 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 23 Październik 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 24 Październik 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 25 Październik 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 26 Październik 2019 (sobota)
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę