Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Fragment mapy Polski z podziałem na subregiony - za Wikipedią
30-05-2019

Związek Gmin apeluje o wyodrębnienie subregionu bielskiego

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej jednogłośnie przyjęło stanowisko w sprawie wyodrębnienia subregionu bielskiego z subregionu łomżyńskiego. Nad uchwałą głosowano podczas posiedzenia, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski 29 maja 2019 r.

Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej skupia wszystkie samorządy z trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. W przyjętym stanowisku Związek apeluje do Zarządu Województwa Podlaskiego o podjęcie prac związanych z wyodrębnieniem subregionu (podregionu) bielskiego. Takie wyodrębnienie przewidywała Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego 9 września 2013 r, jednak – pomimo upływu 6 lat obowiązywania strategii – proces ten dotychczas nie nastąpił.

W stanowisku podkreślono też, że Bielsk Podlaski jest trzecim ośrodkiem subregionalnym w województwie podlaskim i nadal cechuje się wysoką dynamiką rozwojową. Pełni szereg funkcji o znaczeniu ponadlokalnym w południowej części województwa. Wymaga jednak wsparcia w rozwoju usług publicznych, które poprawiać będą standard życia mieszkańców całego podregionu, czyli trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Podczas odbywającego się w Bielsku Podlaskim posiedzenia podkreślano niepraktyczność obecnego podziału na subregiony (podregiony) w województwie podlaskim, który zakłada przynależność powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego do subregionu łomżyńskiego. Z kolei te trzy powiaty tworzą ze sobą naturalny związek funkcjonalny, który cechuje się m.in. dobrym połączeniem komunikacyjnym, współpracą gospodarczą, związkami kulturowymi, a także tradycją historyczną, bo teren ten przed II wojną światową obejmował największy powiat w Rzeczypospolitej – powiat bielski.

Subregiony (zwane też podregionami) ustanowiono wraz z wprowadzeniem w naszym kraju w 2005 r. systemu statystycznych jednostek terytorialnych, stanowiącego część standardu NUTS, zintegrowanego z innymi jednostkami tego typu w Unii Europejskiej. Obowiązujący obecnie podział terytorium Polski na jednostki NUTS zawiera 7 makroregionów, w tym makroregion wschodni składający się z trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, 17 regionów (najczęściej odpowiadających jednemu województwu) oraz 73 podregiony (składające się z kilku powiatów). Województwo podlaskie podzielone jest na trzy podregiony: białostocki, łomżyński i suwalski. Powiaty: bielski, hajnowski i siemiatycki należą do podregionu łomżyńskiego.

Wydarzenie miało miejsce 29.5.2019

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Damian

Roman

Izabela

23

niedziela

luty 2020

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

luty 2020

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 luty 2020 (sobota)
Wydarzenia z dnia 2 luty 2020 (niedziela)
  • Wydarzenie z dnia 2 luty 2020 (niedziela): Liga halowa
Wydarzenia z dnia 3 luty 2020 (poniedziałek)
  • Wydarzenie z dnia 3 luty 2020 (poniedziałek): Mammografia
Wydarzenia z dnia 4 luty 2020 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 5 luty 2020 (środa)
6
Wydarzenia z dnia 7 luty 2020 (piątek)
Wydarzenia z dnia 8 luty 2020 (sobota)
Wydarzenia z dnia 9 luty 2020 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 10 luty 2020 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 11 luty 2020 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 12 luty 2020 (środa)
Wydarzenia z dnia 13 luty 2020 (czwartek)
14
Wydarzenia z dnia 15 luty 2020 (sobota)
Wydarzenia z dnia 16 luty 2020 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 17 luty 2020 (poniedziałek)
18
19
Wydarzenia z dnia 20 luty 2020 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 21 luty 2020 (piątek)
Wydarzenia z dnia 22 luty 2020 (sobota)
Wydarzenia z dnia 23 luty 2020 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 24 luty 2020 (poniedziałek)
25
26
Wydarzenia z dnia 27 luty 2020 (czwartek)
28
Wydarzenia z dnia 29 luty 2020 (sobota)

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę