Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

"Budowa składowiska odpadów stałych na gruntach wsi Augustowo"

Zawartość

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu    

„Budowa składowiska odpadów stałych na gruntach wsi Augustowo”

Nazwa beneficjenta    

Miasto Bielsk Podlaski

Nazwa województwa    

podlaskie

Nazwa powiatu    

bielski

Nazwa programu     

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Nazwa działania i priorytetu     

Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności

Całkowita wartość projektu    4.550.706,97 PLN
Wartość wkładu Unii Europejskiej    3.245.846,99 PLN
Termin realizacji    21.10.2004 r. – 30.11.2005 r.

 

Opis projektu

  Inwestycja pod nazwą: „Budowa składowiska odpadów stałych na gruntach wsi Augustowo” wykonana została w celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz poprawy stanu środowiska.
  Miasto Bielsk Podlaski do deponowania odpadów komunalnych wykorzystywało od 1988 roku wysypisko zlokalizowane w obrębie wsi Augustowo. Dowożone były na nie odpady komunalne z terenu miasta i gminy Bielsk Podlaski. Na terenie starego wysypiska zlokalizowana była tylko jedna kwatera. Nie stwierdzono dotychczas zanieczyszczenia wód gruntowych.
 W związku z tym, podjęto niezbędne kroki w celu budowy składowiska odpadów, które zostało zlokalizowane na gruntach wsi Augustowo, na działce obok dotychczas eksploatowanego składowiska.
  Podstawowe wyposażenie nowego składowiska stanowi kwatera dla odpadów komunalnych o powierzchni 2,3 ha i pojemności geometrycznej 106 400m3, zlokalizowana w zagłębieniu po byłym wyrobisku żwiru i piasku. Powierzchnia kwatery uszczelniona została:

 •     mineralną barierą izolacyjną z iłów o miąższości 60 cm,
 •     geomembraną PEHD grubości 2 mm,
 •     geosyntetyczną mata bentonitowa 5 000 g/m3.

  Pojemność eksploatacyjna składowiska wynosi 319 200 m3. Przewidywany okres użytkowania składowiska został określony na 10 lat od momentu oddania obiektu do użytku.

Składowisko posiada zaplecze w postaci:

 •     budynku biurowo-socjalnego,
 •     wagi samochodowej,
 •     pompowni odcieków,
 •     zbiornika odcieków,
 •     zbiornika p.poż.,
 •     brodzika dezynfekcyjnego,
 •     budynku garażowego dla sprzętu pracującego na składowisku,
 •     zbiornika ścieków sanitarnych,
 •     zbiornika na wodę do celów bytowo-gospodarczych
 •     placów składowych pod kontenery dla surowców i pojemników szczelnych.

  Infrastrukturę techniczną stanowią zewnętrzne sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, place i drogi, ogrodzenie terenu składowiska z pasem zieleni ochronnej.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Agnieszka

Eustachy

Renata

20

piątek

wrzesień 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Wrzesień 2019

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 Wrzesień 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 2 Wrzesień 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 3 Wrzesień 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 4 Wrzesień 2019 (środa)
 • Wydarzenie z dnia 4 Wrzesień 2019 (środa): Cyrk
 • Wydarzenie z dnia 4 Wrzesień 2019 (środa): Piłkarska klasa A
5
Wydarzenia z dnia 6 Wrzesień 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 7 Wrzesień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 8 Wrzesień 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 9 Wrzesień 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 10 Wrzesień 2019 (wtorek)
11
12
Wydarzenia z dnia 13 Wrzesień 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 14 Wrzesień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 15 Wrzesień 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 16 Wrzesień 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 17 Wrzesień 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 18 Wrzesień 2019 (środa)
19
20
Wydarzenia z dnia 21 Wrzesień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 22 Wrzesień 2019 (niedziela)
23
24
Wydarzenia z dnia 25 Wrzesień 2019 (środa)
26
27
Wydarzenia z dnia 28 Wrzesień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 29 Wrzesień 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 30 Wrzesień 2019 (poniedziałek)

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę