Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Kierownictwo Urzędu

Zawartość

 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

 

 

 

 

 

Urodzony w Bielsku Podlaskim

W latach 1991-1996 - studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – zakończone z wyróżnieniem, kierunek business administration (magister ekonomii). 

W latach 2008-2009 - studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Zarządzanie Wartością Klienta - zakończone z oceną celującą. 

2010 - ukończony certyfikatem kurs audytora wewnętrznego wg ISO 9001.

1.11.1995 – 23.12.2013 – DanWood sp. z o.o. (wcześniej UNIBUD SA, Budimex Danwood sp. z o.o.) w Bielsku Podlaskim.

 • początkowo zatrudniony na stanowiskach – specjalista ds. promocji, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. inwestycji kapitałowych, kierownik działu marketingu oraz kierownik działu ekonomicznego,
 • 1.03.2006 – 30.06.2006 - p.o. kierownika oddziału rynku brytyjskiego,
 • 1.07.2006 – 1.02.2007- specjalista ds. marketingu,
 • 2.02.2007 – 31.12.2007 kierownik oddziału rynku brytyjskiego,
 • 1.01.2008 – 30.06.2010 - kierownik działu sprzedaży,
 • od 1.07.2010 - pełnomocnik Zarządu do spraw zarządzania jakością i kontroli wewnętrznej.

 Pracując na różnych stanowiskach odpowiedzialny był m.in. za:

 • wprowadzanie spółki do obrotu publicznego (przygotowanie prospektu emisyjnego, kontakty z regulatorami rynku, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi),  a po fuzji z Budimex SA za wycofanie spółki z obrotu publicznego,
 • przygotowanie kampanii reklamowych produktów firmy, opracowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizację imprez targowych w różnych krajach,
 • zarządzanie kilkumilionowymi budżetami reklamowymi w różnych krajach,
 • organizację zewnętrznej sieci sprzedaży na terenie Polski, Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz reprezentowanie firmy na terenie tych państw,
 • prowadzenie szkoleń dla sprzedawców zewnętrznych z profesjonalnej sprzedaży domów,
 • ustalanie polityki cenowej oraz rabatowej,
 • analizy ekonomiczne, badania rynkowe (prowadzone samodzielnie i zlecane na zewnątrz)
 • nadzór nad systemem jakości ISO 9001 w firmie (nadzór nad dokumentacją, prowadzenie audytów wewnętrznych, organizacja i przygotowanie firmy do  audytu zewnętrznego)

Od listopada 2010 r. do 19 grudnia 2013 r. – radny Rady Miasta Bielsk Podlaski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansów i Budżetu Miasta oraz członek Społecznej komisji Mieszkaniowej.

Od 30 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. pełnił Funkcję Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

1 grudnia 2014 r. objął obowiązki Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

 

 

         

Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Bożena Teresa Zwolińska,
z domu Grodzka

 

 

 

 

Urodzona w 1958 r. w Bielsku Podlaskim.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Wykształcenie wyższe magisterskie:

 • na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; ukończenie studiów – 1981 r.; rok uzyskania dyplomu -1982
 • na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; rok uzyskania dyplomu – 1996

Wykształcenie uzupełniające:

 • ukończona aplikacja prokuratorska, zakończona zdanym egzaminem prokuratorskim – 1998 r.
 • uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych – 2005 r.,
 • dyplom Ministra Skarbu Państwa, potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – 2008 r.,
 • liczne kursy i szkolenia z zakresu ekonomii w powiązaniu z prawem budżetowym i finansowym.

Praca zawodowa:

Przeszła wszystkie szczeble awansu zawodowego poczynając od stażysty, referenta, inspektora, specjalisty, kierownika, naczelnika, skarbnika powiatu bielskiego, aż po funkcję  zastępcy burmistrza.

Pracowała w:

 • Miejskim Zespole Administracyjnym Szkół w Lublinie – ponad 5 m-cy na stanowiskach stażysty, referenta,
 • Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lublinie – ponad 1 rok 3 m-ce jako starszy referent ds. księgowości;
 • Banku Gospodarki Żywnościowej w Białymstoku, Oddział w Bielsku Podlaskim - około 17 lat:

» w Wydziale Księgowości – inspektor,
» w Wydziale Kredytów – specjalista,
» w Zespole Wierzytelności Trudnych – kierownik,
» w Wydziale Kredytów i Wierzytelności Trudnych - Naczelnik

 • Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim – 16 lat na stanowisku Skarbnika Powiatu,
 • od 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Praca społeczna w:

 • Radzie Miasta Bielsk Podlaski w latach 2006–2014 jako radna, w tym w latach 2010 – 2014 – jako Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bielsk Podlaskim,
 • Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, w tym w latach 2011–2014 – jako jej przewodnicząca,
 • Chrześcijańsko Demokratycznym Stowarzyszeniu Nasze Podlasie,
 • Stowarzyszeniu Pomocy Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim.

 

 

               
                                 

Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski
Tamara Korycka

 

 

 

 

Wieloletni pracownik oświaty. W latach 2001-2011 wicedyrektor Gimnazjum nr 2, a następnie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. 

Od 2011 r. – Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski.

Ukończyła studia humanistyczne – filologię rosyjską oraz germanistykę, kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania w oświacie, a w 2013 r. z wynikiem celującym studia podyplomowe dla sekretarzy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

                
                              

          

Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski
Anna Szkoda

 

 

 

Wykształcenie:

 • 1987-1992 – studia na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Wydziale Finansów i Statystyki  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii
 • 1987-1992 – Studium Pedagogiczne w Centrum Pedagogicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 2001-2002 – studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w zakresie Nowoczesnej Rachunkowości Finansowej i Zarządczej
 • 2012 – studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie Rachunkowości Według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Umiejętności zawodowe:

 • Dyplom Nr 6166/2014 wydany przez Ministra Skarbu Państwa, potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
 • Certyfikat księgowy nr 63828/2013 potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Certyfikat PRINCE2 Foundation potwierdzający znajomość metodyki skutecznego zarządzania projektami

Praca zawodowa:

Długoletnie doświadczenie zawodowe w księgowości, finansach i bankowości, doświadczenie we współpracy z klientami, a także w jej planowaniu i koordynowaniu.

 • 1992-1994 – OMEGA Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim, Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych
 • 1994-2010 – Bank PEKAO S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, Oddział w Bielsku Podlaskim ul. Adama Mickiewicza 55, Koordynator Sekcji Doradców Klientów Biznesowych/Starszy Doradca Klientów Biznesowych
 • 2010-2014 – POLBUD Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim, Główny Księgowy
 • 2014-2015 – POLBUD Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, Główny Księgowy
 • 2015 – HANBUD Henryk Pruszyński, Główny Księgowy
 • od 1 czerwca 2015 r. – Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Skarbnik Miasta

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Balbina

Kamila

Kornelia

31

wtorek

marzec 2020

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Marzec 2020

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 marzec 2020 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 2 marzec 2020 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 3 marzec 2020 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 4 marzec 2020 (środa)
Wydarzenia z dnia 5 marzec 2020 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 6 marzec 2020 (piątek)
Wydarzenia z dnia 7 marzec 2020 (sobota)
Wydarzenia z dnia 8 marzec 2020 (niedziela)
9
Wydarzenia z dnia 10 marzec 2020 (wtorek)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę