Czy wiesz że…

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na 31 grudnia 2021 roku Bielsk Podlaski liczył 24 719 mieszkańców, w tym:
  • mężczyzn – 11 808
  • kobiet – 12 911

 

 

ilustracja przedstawia wieżę zegarową ratusza w Bielsku Podlaskim
Wizerunek szarańczy na bielskim ratuszu

Na szczycie wieży zegarowej ratusza znajduje się kula, a nad nią chorągiewka, pod którą widnieje wizerunek owada z datą 1779. Według legendy, jest to pamiątka po pladze szarańczy, która nawiedziła w tymże roku Podlasie, a projektanci budynku upamiętnili ten fakt umieszczeniem wizerunku owada na ratuszowej wieży.

 

 

ilustracja przedstawia budynek sklepu obok bielskiego ratusza, w którym krecono sceny do filmu Znachor
Bielsk Podlaski jako plan zdjęciowy do filmów „Znachor” i „Wnyki”

W 1981 roku reżyser Jerzy Hoffman w Bielsku Podlaskim nakręcił film pod tytułem „Znachor” z udziałem Anny Dymnej, Tomasza Stockingera i Jerzego Bińczyckiego. Wiele scen do filmu kręcono między innymi w sklepie, obok bielskiego ratusza, który do dziś jest jedną z atrakcji turystycznych naszego miasta. Kontynuacją, luźno nawiązującą do „Znachora” jest film „Wnyki” z 2016 roku w reżyserii Szymona Nowaka. W filmie wystąpili między innymi Stanisława Celińska, Bożena Dykiel i Artur Barciś.

 

 

ilustracja przedstawia budynek Policealnego Studium Ikonograficznego oraz cerkwi Świętej Trójcy
Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim

Zanim doszło do utworzenia szkoły od 1983 roku organizowane były pierwsze obozy ikonograficzne prowadzone przez ojca Leoncjusza Tofiluka, najpierw na Świętej Górze Grabarce, następnie przy parafii świętego Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim. Doświadczenie to pokazało, że jest zapotrzebowanie na kształcenie się w kierunku ikonografii, dlatego decyzją ówczesnego Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego, 17 maja 1991 roku, na wniosek ojca Leoncjusza Tofiluka powołana została do życia szkoła ikonograficzna przy parafii świętego Michała w Bielsku.

W 1994 roku postanowieniem świętego Synodu Biskupów został zatwierdzony statut szkoły. 14 marca 1995 roku Kuratorium Oświaty w Białymstoku wpisało ją do ewidencji szkół niepublicznych jako Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim.

3 października 1995 roku Zarząd Miasta Bielsk Podlaski przekazał w użytkowanie nieruchomość przy ulicy Żwirki i Wigury 26 z przeznaczeniem na Studium Ikonograficzne, a w lipcu 1998 roku zostało przekazane prawo własności.

W 1996 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki zatwierdziło Autorski Plan Nauczania w Studium, a 16 sierpnia tego roku dokonany został wpis do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych. Nadzór pedagogiczny nad szkolą sprawuje Minister Kultury i Sztuki.

W 2002 roku do budynku szkoły dobudowana została cerkiew Świętej Trójcy.

Nauka w Studium trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem dyplomu artysty plastyka o specjalności ikonograf.

W pracowniach szkoły powstały setki ikon, służących wiernym w całej Polsce i za granicą. Szkoła prezentuje swoje ikony w licznych wystawach, organizowanych przez różne instytucje zarówno w kraju, jak i za granicą.