Herb

 

 

herb Miasta Bielsk Podlaski

 

 

Najstarszym źródłem wiedzy o dziejach herbu Bielska jest pieczęć miejska odciśnięta na dokumencie z 1544 r. Przedstawia ona opasaną wstęgą tarczę z wizerunkiem zwierzęcia w podskoku zwróconego w lewą stronę heraldyczną.

Badacze herbu Bielska Podlaskiego wielokrotnie podejmowali próbę zoologicznej interpretacji zwierzęcia. Jedni widzieli w tym woła, drudzy żubra, a trzeci tura. Nigdy nie wypowiedzieli się w tej sprawie jednomyślnie w związku z tym w ciągu ostatnich stuleci herb Bielska był wielokrotnie modyfikowany.

Ostatecznie kwestia wizerunku herbu została rozstrzygnięta uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 października 2000 roku w sprawie herbu miasta Bielsk Podlaski, która ustaliła herb miasta jako wizerunek stojącego tura zwróconego w lewą stronę do widza z lekko zwróconą głową ku przodowi. Wizerunek tura koloru czerwonego umieszczony jest na tarczy koloru białego.

 

 

Podstawa prawna:

  1. Uchwała w sprawie ustanowienia przez Radę Miejską herbu Miasta Bielsk Podlaski.
  2. Uchwała Rady Miasta Bielsk Podlaski z 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad używania herbu miasta Bielsk Podlaski (BIP).
  3. Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku herbu (doc)

 

Pliki do pobrania