Herb Rejonu Kalarasz w Mołdawii

Rejon Kalarasz w Mołdawii 

Położony w centralnej części kraju Rejon Kalarasz, zamieszkały jest przez około 78 tysiące mieszkańców. Umowa o partnerstwie z Rejonem Kalarasz w Mołdawii podpisana została 31 maja 2008 roku w Bielsku Podlaskim.

Intensywną współpracę Miasto Bielsk Podlaski utrzymuje z miastem  Kalarasz, które jednocześnie jest administracyjną siedzibą Rejonu. Miasto Kalarasz położone jest w centralnej części Rejonu i zamieszkałe przez około 16 tysięcy mieszkańców. Nazwa miasta zainspirowana została legendą o jeźdźcach (w języku mołdawskim wyraz kalarasz oznacza jeźdzcy), którzy na pobliskich terenach stoczyli zwycięską bitwę z wojskami Imperium Osmańskiego. Miasto rozwinęło się dzięki przebiegającemu w pobliżu szlakowi handlowemu, który tętnił życiem w czasach bizantyjskich. Obecnie jest to jedno z większych ośrodków produkcji wina i koniaku w Mołdawii.

 

Herb miasta Kalarasz w Rumunii

Kalarasz – miasto w Rumunii 

Miasto położone w północno-wschodniej części Rumuni, w historycznym regionie Wołoszczyzna, nad jednym z dopływów rzeki Dunaj (ramię Borcea), zamieszkałe przez ponad 70 tysięcy mieszkańców. Miasto zostało założone przez wołoską księżniczkę jako stacja na trasie do Stambułu, obsługiwanej przez jeźdźców (w języku rumuńskim wyraz kalarasz oznacza jeźdźcy). Przystanek rozrósł się i w 1834 roku zyskał rangę stolicy okręgu. Kalarasz jest ośrodkiem przemysłu metalurgicznego, odzieżowego, spożywczego (rybnego), celulozowo-papierniczego oraz węzłem drogowym (prom na Dunaju).
Umowa o partnerstwie podpisana została 29 maja 2010 roku w Bielsku Podlaskim.

 

Herb miasta Dwe Mogili w Bułgarii

Dve Mogili – miasto w Bułgarii

Miasto położone na północy Bułgarii w malowniczym rejonie Ruse, zamieszkałe przez blisko 5 tysięcy mieszkańców. Nazwa miasta Dve Mogili oznacza w dosłownym tłumaczeniu dwa kurhany i wzięła się od usypanych nieopodal miasta kurhanów. Miasto i region jest bardzo wartościowe pod względem turystycznym. Około 35 kilometrów od miasta znajduje się jaskinia Orłowa czuka o długości 13,5 tysięcy metrów, co czyni ją drugą pod względem długości jaskinią w Bułgarii, która w 1965 roku została wpisana na listę narodowych rezerwatów, ze względu na niespotykaną ilość zamieszkałych tam nietoperzy (około 10 tysięcy). W rejonie Ruse jest położona również wieś Iwanowo, w pobliżu której znajdują się skalne cerkwie, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Umowa o partnerstwie podpisana została 20 sierpnia 2010 roku w Dve Mogili.

 

Herb miasta Rachów w Ukrainie

Rachów – miasto na Ukrainie

Miasto położone na terytorium południowo-zachodniej Ukrainy, w kotlinie górskiej, w dolinie Cisy, w centrum ukraińskich Karpat, zamieszkałe jest przez około 17 tysięcy mieszkańców. Spośród ukraińskich miast jest najwyżej położoną miejscowością nad powierzchnią morza i jest nazywane stolicą zakarpackiej Huculszczyzny. Pierwsza pisemna wzmianka o mieście odnosi się do roku 1241. Społeczność miasta jest zróżnicowana narodowościowo: głównie są to Ukraińcy, liczną grupę stanowią Węgrzy, są również przedstawiciele narodowości rosyjskiej, rumuńskiej, niemieckiej oraz Cyganie. Rachów jest centrum administracyjnym rejonu rachowskiego w obwodzie zakarpackim.
Umowa o partnerstwie podpisana została 3 września 2012 roku w Rachowie.