O zanieczyszczeniu rowu i rzeki poinformowane zostały właściwe instytucje

10 maja 2023

W ostatnich dniach doszło do incydentów związanych z zanieczyszczeniem przepływających przez Bielsk Podlaski cieków wodnych. W każdym przypadku otrzymania od mieszkańców niepokojących sygnałów dotyczących czystości rzek, urząd miasta reaguje i alarmuje o tym odpowiednie służby.

8 maja 2023 r. w godzinach porannych w urzędzie miasta została zorganizowana narada koordynacyjna w sprawie zanieczyszczenia cieku wodnego położonego w południowej części miasta, pomiędzy ulicami Dubiażyńską i Torową oraz rzeką Białą. O godzinie 9:30 rozpoczęto oględziny w terenie, które dotyczyły rzeki Białej, rowu i kanału deszczowego. Sporządzono dokumentację, w tym fotograficzną. Pobrano próbki wody, które są badane przez przyzakładowe laboratorium bielskiej oczyszczalni ścieków.

Tego samego dnia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przesłany został najpierw mail z prośbą o pilną interwencję, a następnie zawiadomienie o naruszeniu przepisów dotyczących przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu. Do zawiadomienia dołączono zebraną dokumentację, w tym zdjęcia przedstawiające zanieczyszczony rów i rzekę oraz zrzut ścieków z oczyszczalni jednej z pobliskich firm. Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował urząd miasta, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podjął już działania w tej sprawie, pobierając w swoim zakresie próbki wody.

O incydencie powiadomiono także Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Pracownicy urzędu miasta każdego dnia monitorują sytuację i prowadzą obserwacje, które mają pomóc odpowiednim instytucjom w ustaleniu winnego zaistniałej sytuacji. Burmistrz przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim.

Podobnie niepokojące zdarzenie miało miejsce 27 kwietnia 2023 r. w przypadku rzeki Lubki i jej wód przepływających przez zbiorniki leżące w Parku Królowej Heleny. Wówczas na wodzie pojawiła się plama substancji ropopochodnej. Interweniowali pracownicy urzędu oraz policjanci, strażacy, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” i Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Sum” w Bielsku Podlaskim.

Stworzono tamę ze słomy na Lubce, która zatrzymała spływ plamy. Strażacy umieścili też rękaw z substancją absorbującą substancję ropopochodną. Następnie pracownicy urzędu miasta złożyli w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia substancją ropopochodną zbiornika wodnego.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dziękuje mieszkańcom oraz społecznikom za postawę obywatelską i zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego w naszym mieście.

Tags: , , , ,