Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

grafika budżet obywatelski
17-06-2020

Budżet Obywatelski 2021: zapraszamy do składania projektów

Kolejny raz zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Od 1 lipca do 30 sierpnia 2020 roku można składać projekty (zadania) na rok 2021. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w okresie od 1 do 8 października 2020 roku w formie elektronicznej oraz w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2021 określanych jako Budżet Obywatelski.

Wzorem lat biegłych maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 wynosi 400 tysięcy złotych.

Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty:

  • 250.000 zł – projekt o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne);
  • 30.000 zł – projekt o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące).

Projekt (zadanie) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, po uzyskaniu zgody Zarządzającego, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych.

Projekt (zadanie) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski lub samorządowej instytucji kultury, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna się odbywać w ciągu jednego roku budżetowego.

W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania  w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski. Dokonane na formularzu zgłoszenie jest ważne, jeśli dotyczy zgłoszenia jednego projektu (zadania), wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe i został złożony przez jedną z osób popierających wniosek. Każdy mieszkaniec Bielska Podlaskiego może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (w załączniku poniżej) oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Podpisanie przez pomysłodawcę Formularza zgłoszenia projektu jest równoznaczne z podpisem osoby popierającej projekt.

Wypełnione formularze można składać w wersji pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach: 1.10.2020 r.- 8.10.2020 r. w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego oraz w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy Urzędu Miasta.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) i maksymalnie 2 projekty z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadania bieżące).

Pełna treść Uchwały Nr XXIII/190/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020r. dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączniku poniżej.

 

 

Harmonogram konsultacji

 

01.07.2020r. – 31.08.2020r.

Składanie przez mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski projektów (zadań) na rok 2021 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

01.09.2020r. – 17.09.2020r.

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego.

do dnia 25.09.2020r.

Spotkanie z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski www.bielsk-podlaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

01.10.2020r. – 08.10.2020r.

Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego

01.10.2020r. – 08.10.2020r.

Głosowanie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy Urzędu Miasta.

15.10.2020r.

Przekazanie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski  wyników głosowania.

do 16.11.2020r.

Ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2021 .

 

Wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego są zamieszczone w zakładce Dla mieszkańca - Budżet Obywatelski

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Benedykt

Kalina

Olga

11

sobota

lipiec 2020

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Lipiec 2020

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
Wydarzenia z dnia 6 lipiec 2020 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 7 lipiec 2020 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 8 lipiec 2020 (środa)
Wydarzenia z dnia 9 lipiec 2020 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 10 lipiec 2020 (piątek)
11
Wydarzenia z dnia 12 lipiec 2020 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 13 lipiec 2020 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 14 lipiec 2020 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 15 lipiec 2020 (środa)
Wydarzenia z dnia 16 lipiec 2020 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 17 lipiec 2020 (piątek)
18
Wydarzenia z dnia 19 lipiec 2020 (niedziela)
20
21
22
Wydarzenia z dnia 23 lipiec 2020 (czwartek)
  • Wydarzenie z dnia 23 lipiec 2020 (czwartek): Mammografia
24
25
26
27
28
Wydarzenia z dnia 29 lipiec 2020 (środa)
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę