Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Wiceburmistrz Bożena Teresa Zwolińska i Skarbnik Anna Szkoda
23-09-2016

Poznaliśmy projekty, na które będziemy mogli zagłosować

Spośród dziewięciu projektów będziemy mogli w tym roku wybierać te, które zostaną zrealizowane dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski na rok 2017.  Zakwalifikowane do udziału w głosowaniu projekty zostały zaprezentowane mieszkańcom w czwartek 22 września w Bielskim Domu Kultury. Głosowanie odbędzie się w Urzędzie Miasta od 1 do 6 października.

Zadania do budżetu obywatelskiego można było zgłaszać w sierpniu, a każde z nich musiało być poparte przez grupę co najmniej 30 mieszkańców Bielska Podlaskiego. W tym czasie napłynęło jedenaście zgłoszeń: sześć o charakterze majątkowym oraz pięć o charakterze bieżącym. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosków, Zespół Opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego odrzucił dwa wnioski ze względów formalno-merytorycznych. Był to projekt o charakterze majątkowym „Budowa kanału sanitarnego z siecią boczną w ulicy Pogodnej i Warzywnej w Bielsku Podlaskim” oraz projekt o charakterze bieżącym pn. „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich”. O przyczynach odrzucenia tych projektów można przeczytać tu: Lista projektów odrzuconych na etapie weryfikacji formalno-merytorycznej.

W efekcie pozytywnie zaopiniowano 9 projektów, które na spotkaniu w Bielskim Domu Kultury przedstawiły mieszkańcom: Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Bożena Teresa Zwolińska i Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski Anna Szkoda.

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych, które zostaną poddane pod głosowanie (projekty o charakterze majątkowym):

 1. Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego. Montaż na boisku głównym stadionu miejskiego w Bielsku Podlaskim automatycznego systemu nawadniania boiska. Lokalizacja: MOSiR w Bielsku Podlaskim. Szacunkowy koszt projektu: 30 tys. zł.
 2. Skatepark na miarę naszych czasów. Projekt zakłada zakup nowych elementów do skateparku: bank ramp, ławka, grindbox, poręcz mała prosta, quarter pipe. Jednocześnie wnioskodawcy chcą wymienić istniejącą nawierzchnię dotychczasowego skateparku na nową betonową, tak aby korzystanie z urządzeń było bezpieczniejsze. Lokalizacja: MOSiR w Bielsku Podlaskim. Szacunkowy koszt projektu: 97 tys. zł.
 3. Aktywny Bielsk Podlaski. Budowa placu zabaw z siłownią na świeżym powietrzu. Projekt przewiduje budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz siłowni na świeżym powietrzu. Nowy plac zabaw składałby się m. in. z: huśtawek, karuzeli, drabinki, sprężynowców, zjeżdżalni, pomostu wiszącego oraz ścianki wspinaczkowej. Proponowane urządzenia w siłowni to np.: biegacz, orbitek, ławka, twister, wahadło, ławka z prostownikiem pleców, wioślarz, wyciąg górny, wyciskacz siedzący, podciąg nóg z drabinką, koła tai chi. Do tego zamontowana zostałaby tablica z dokładną informacją, jak korzystać z urządzeń. Lokalizacja: Park w okolicy II LOzBJN (nr geod. działki 2995 - róg ul. Kopernika i ogrodzenia II LOzBJN). Szacunkowy koszt projektu: 105 tys. zł.
 4. Wykonanie posągu „Znachora” siedzącego na ławeczce ustawionej na placu przy ratuszu. Projekt polega na ustawieniu ławeczki z siedzącą na niej postacią głównego bohatera filmu „Znachor” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Ławeczka ta ma być podobna do ławeczki Hanki Bielickiej w Łomży lub innych tego typu figur w innych miastach. Idealnym miejscem na jej ustawienie jest plac przy ratuszu naprzeciw sklepu „Znachor” lub przy studni. Zdaniem wnioskodawcy zarówno posąg „Znachora”, jak i ławeczki może być wykonany z żeliwa lub z brązu. Lokalizacja: Plac im. Jana Pawła II (przy ratuszu). Niedaleko studni lub naprzeciw sklepu „Znachor”. Szacunkowy koszt projektu: 80 tys. zł.
 5. Budowa nawierzchni jezdni, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej. Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej o długości 200 m, budowa nawierzchni jezdni o długości 86 m i szerokości 5 m, oświetlenie uliczne. Lokalizacja: zaułek ul. Jagiellońskiej 16-18 (nr geod. 3021/4, 3021/8). Szacunkowy koszt projektu: 180 tys. zł.

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych, które zostaną poddane pod głosowanie (projekty o charakterze bieżącym):

 1. „Płyniemy po zdrowie - całą rodziną”. Główne cele projektu: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć pływackich i zawodów rodzinnych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej pływalni, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności osób nieposiadających dostatecznych środków na opłatę za zajęcia pływania, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Lokalizacja: Pływalnia Miejska „Wodnik” oraz pływalnia MOSiR w Bielsku Podlaskim. Szacunkowy koszt projektu: 30 tys. zł.
 2. Festyn Mikołajkowy 2017 „Każdy może zostać Świętym Mikołajem". Projekt obejmuje zorganizowanie cyklicznej imprezy integracyjnej (w 2017r. już po raz szesnasty) o charakterze kulturalno-rekreacyjnym z okazji Dnia Świętego Mikołaja, w którą zostają zaangażowane wszystkie środowiska: szkoły, placówki kulturalno-oświatowe, samorządy lokalne, osoby niepełnosprawne z różnych środowisk (dzieci, młodzież i osoby dorosłe), w tym uczestnicy ŚDS oraz społeczność lokalna. Impreza zostanie zorganizowana z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta. W trakcie Festynu Mikołajkowego przewidziane są: prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych, prezentacje artystyczne zespołów dziecięcych i młodzieżowych, gry i zabawy ze Świętym Mikołajem oraz jego świtą, drobne upominki i słodycze od Świętego Mikołaja, barwne makijaże, zabawa z zespołem muzycznym, przejażdżka quadem, pokaz sztucznych ogni i inne atrakcje. Lokalizacja: plac wokół ratusza. Szacunkowy koszt projektu: 10 tys. zł.
 3. Prolog. III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego. Projekt skierowany jest do wszystkich osób, zainteresowanych kulturą słowa, sztuką drukarską, muzyką dawną. Celem projektu jest propagowanie wiedzy o wiekowych tradycjach piśmiennictwa i muzyki Bielska oraz ukazanie roli miasta w kulturze europejskiej. W ramach projektu w 2017 r. odbędą się następujące wydarzenia: koncerty plenerowe z udziałem wykonawców z Polski, Białorusi, Rosji, Serbii i innych krajów, jarmark książki, pokazy dawnej sztuki drukarskiej, wystawy, warsztaty śpiewu bizantyjskiego i staroruskiego, konferencja naukowa. Lokalizacja: ul. Sosnowa, Plac Ratuszowy, Miejska Biblioteka Publiczna, Bielski Dom Kultury. Szacunkowy koszt projektu: 24 tys. zł.
 4. Zabawa piknikowa z organizacjami pozarządowymi. Założeniem projektu jest zorganizowanie spotkania mieszkańców Bielska Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie oraz wydanie folderu o działalności organizacji. W mieście jest około 50 aktywnych organizacji pozarządowych. Poprzez całodzienną zabawę piknikową zaprezentują się mieszkańcom. Piknik umilą liczne atrakcje, np.: dmuchańce, zawody, mecze, konkursy, darmowe masaże ciała, występy artystyczne, prezentacja dokonań organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, pokazy motocyklowe, rowerowe, sztuki walki. Podczas pikniku zaprezentowany zostanie folder „ABC organizacji pozarządowych Bielska Podlaskiego”, w którym każdej organizacji zostanie poświęcone około 1-2 strony. W zadaniu planowane są do sfinansowania m. in.: nagrody, poczęstunek, dmuchańce, ulotki, plakaty, wydanie folderu, materiały plastyczne i inne niezbędne wydatki. Lokalizacja: Park Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim. Szacunkowy koszt projektu: 21 tys. zł.

W trakcie spotkania w Bielskim Domu Kultury o swoich pomysłach opowiadali też sami wnioskodawcy. Teraz powyższe projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Głosowanie odbywać się będzie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski na I piętrze, w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego:

 • 1-2.10.2016 r. w godz. 8:00-20:00
 • 3-4.10.2016 r. w godz. 8:00-15:00
 • 5-6.10.2016 r. w godz. 13:00-20:00

Prawo udziału w głosowaniu mają tylko mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Aby zagłosować, należy wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość i potwierdzić odbiór karty do głosowania czytelnym podpisem złożonym na liście głosujących.

Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu tylko raz. Głosujący będzie mógł wybrać maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze majątkowym i maksymalnie 2 propozycje z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze bieżącym.

Fundusze Budżetu Obywatelskiego 2017

Maksymalna kwota przewidziana w budżecie obywatelskim na rok 2017 to 400 tys. zł. Dzieli się ona na 300 tys. zł przewidziane na projekty o charakterze majątkowym (czyli inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz 100 tys. zł na zadania o charakterze bieżącym. Szacunkowy koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć 250 tys. zł w przypadku tej pierwszej kategorii oraz 30 tys. zł – w przypadku kategorii drugiej.

Zgłaszane projekty (zadania) mogą być realizowane wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych, po uzyskaniu zgody zarządzającego.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Estera

Benedykt

Rudolf

07

wtorek

lipiec 2020

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Lipiec 2020

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
Wydarzenia z dnia 6 lipiec 2020 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 7 lipiec 2020 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 8 lipiec 2020 (środa)
Wydarzenia z dnia 9 lipiec 2020 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 10 lipiec 2020 (piątek)
11
12
Wydarzenia z dnia 13 lipiec 2020 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 14 lipiec 2020 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 15 lipiec 2020 (środa)
Wydarzenia z dnia 16 lipiec 2020 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 17 lipiec 2020 (piątek)
18
19
20
21
22
Wydarzenia z dnia 23 lipiec 2020 (czwartek)
 • Wydarzenie z dnia 23 lipiec 2020 (czwartek): Mammografia
24
25
26
27
28
Wydarzenia z dnia 29 lipiec 2020 (środa)
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę