Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Dzieci podczas zajęć
17-09-2019

Projekt „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju”

Wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019 zakończył się pierwszy rok realizacji projektu „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 513 715,25 zł, zaś dofinansowanie z EFS wynosi: 1 437 945,61 zł, wkład własny miasta Bielsk Podlaski wynosi: 75.769,64 zł w tym: wkład rzeczowy: 49 290,04 zł i wkład finansowy: 26 479,60 zł.

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery na podstawie porozumienia o współpracy z dnia 16.07.2018 r. pomiędzy NFDK w Warszawie a Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski realizuje ww. projekt w czterech bielskich szkołach podstawowych:

 • Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego,
 • Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza,
 • Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza,
 • Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów.

W pierwszym roku projektu realizowane były następujące zajęcia:

 • zajęcia przyrodnicze wspierane metodą eksperymentu (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • zajęcia matematyczne wspierane metodą eksperymentu (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • zajęcia rozwijające podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (SP2, SP3, SP4, SP5), 
 • zajęcie wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i przedmiotów przyrodniczych (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności społecznych (SP2, SP3, SP4, SP5),
 • warsztaty doradztwa zawodowego (kl. VIII SP2, SP3, SP4, SP5).

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczyły w następujących zajęciach:

 • logopedycznych,
 • korekcyjno-kompensacyjnych,
 • rewalidacyjnych,
 • terapii ręki,
 • integracji sensorycznej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • masażu leczniczego.

Ponadto w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju” odbyły się 4 wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i do Planetarium.

2 nauczycielki wzięły udział w szkoleniach: „MNRI Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych, poziom 1” i „PECS – poziom 1”, zaś 9 nauczycielek uczestniczy w studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

W zajęciach wzięło udział 505 uczniów (262 K, 243M) klas IV-VIII, w tym 12 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego klas II-VI.

Zakupiono sprzęt i wyposażono w pomoce dydaktyczne pracownie językowe, matematyczne, przyrodnicze i informatyczne. W 3 szkołach (SP2, SP4, SP5) zostały doposażone Centra Informacji Multimedialnej. W SP3 wyposażono salę w sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej.

W pierwszym roku realizacji projektu, tj. w roku szkolnym 2018/2019, na zakupy pomocy dydaktycznych, sprzęt specjalistyczny oraz sprzęt komputerowy i elektroniczny itd., wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, szkolenia, wyjazdy edukacyjne wydano łącznie 724 013,64 zł.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 będą kontynuowane ww. zajęcia dla dzieci w szkołach oraz odbędą się szkolenia i kursy dla kadry pedagogicznej. W trzech szkołach (SP2, SP4 i SP5) zostanie założona wewnątrzszkolna sieć internetowa.

 

Linki do stron szkół realizujących projekt:

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Dominika

Norbert

Paulina

06

sobota

czerwiec 2020

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Czerwiec 2020

p w ś c p s n
1
2
Wydarzenia z dnia 3 czerwiec 2020 (środa)
4
5
Wydarzenia z dnia 6 czerwiec 2020 (sobota)
7
8
Wydarzenia z dnia 9 czerwiec 2020 (wtorek)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę