Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Skarbnik podczas prezentacji
26-09-2019

Zaprezentowano projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2020

W Bielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego zaprezentowano wszystkie projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski na rok 2020, które przeszły etap weryfikacji formalno-prawnej.

Ideę budżetu partycypacyjnego oraz podstawowe informacje dotyczące jej realizacji w tym roku przedstawiła Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski Anna Szkoda. Przybliżyła też zgromadzonym projekty, które będziemy mieli do wyboru podczas głosowania. O części z nich opowiedzieli też sami wnioskodawcy, biorący udział w spotkaniu.

Komplet informacji o tegorocznym Budżecie Obywatelskim można znaleźć w zakładce znajdującej się pod adresem: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/bud%C5%BCet-obywatelski-miasta-bielsk-podlaski

Aby ułatwić Państwu głosowanie podczas tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski, przygotowaliśmy krótki poradnik. Zachęcamy do zapoznania się z nim, aby skutecznie oddać ważne głosy.

Kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Każda osoba może zagłosować tylko raz. Podczas głosowania można oddać głos na maksymalnie cztery projekty (zadania): dwa o charakterze majątkowym (inwestycje lub zakupy inwestycyjne) oraz dwa o charakterze bieżącym.

Jak i kiedy zagłosować?

Głosowanie odbywa się na dwa sposoby:

  • tradycyjnie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1 w terminie od 1 października 2019 r. do 8 października 2019 r. w dni pracy urzędu w godzinach od 8.00 do 18.00.
  • poprzez Internet na stronie: bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org w terminie od 1 października 2019 r. do 8 października 2019 r.

Jakie formalności towarzyszą głosowaniu?

W przypadku głosowania tradycyjnego w Urzędzie Miasta osoba uprawniona do udziału w głosowaniu potwierdza odbiór karty do głosowania czytelnym podpisem złożonym na liście do głosowania. Głosuje się poprzez wypełnienie karty do głosowania, stawiając znak „X” w kolumnie „Wybór” obok wybranego projektu (zadania) i złożenie karty do urny. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 2 projektach (zadaniach) z listy „Projekty o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne)” i więcej niż 2 projektach (zadaniach) z listy „Projekty o charakterze bieżącym”, nie postawienie znaku „X” w kolumnie „Wybór” obok żadnego projektu (zadania) oraz wypełnienie karty w sposób inny, niż opisany powyżej – czyni oddany głos nieważnym.

W przypadku głosowania w formie elektronicznej, w celu weryfikacji oddania głosu, osoba głosująca wprowadza w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma sms z kodem weryfikacyjnym. Podanie kodu weryfikacyjnego, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby głosującej oraz wskazanie przynajmniej jednego wybranego projektu (zadania) jest niezbędne do zatwierdzenia ważnego głosu. Przy wykorzystaniu jednego numeru telefonu może być zweryfikowany tylko jeden głos.

Co się stanie ze zwycięskimi projektami?

Wyniki głosowania zostaną przekazane Burmistrzowi Miasta do 15 października 2019 r., a następnie ujęte w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2020. Do realizacji w kolejnym roku budżetowym przekazane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów mieszkańców w obu grupach zadań: majątkowym i bieżącym – aż do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na daną grupę projektów. Jeśli np. dwa pierwsze projekty (z największą liczbą głosów) nie wyczerpią puli pieniędzy w danej grupie, wówczas dobierany do realizacji będzie kolejny projekt, który mieści się w ramach finansowych. Jeśli trzeci projekt będzie zbyt drogi (przekroczy pulę pieniędzy), do realizacji dobierane będą kolejne projekty, aż do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na daną grupę projektów.

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet partycypacyjny, nazywany obywatelskim, to przekazanie przez samorząd w ręce mieszkańców decyzji o sposobie wydatkowania części budżetu gminnego. Mieszkańcy sami zgłaszają projekty (zadania), których realizacji oczekują, a następnie wybierają spośród nich te, które uważają za najistotniejsze. Decydują w sposób bezpośredni jak zostaną rozdysponowane pieniądze z budżetu miasta i w ten sposób współdecydują, jak zmienia się ich otoczenie.

O jakich kwotach decydujemy?

Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 wynosi 400 tysięcy złotych i dzieli się na: 300 tys. zł na projekty (zadania) o charakterze inwestycyjnym oraz 100 tysięcy zł na projekty (zadania) o charakterze bieżącym. Pojedynczy projekt (zadanie) nie może przekroczyć kwoty: 250.000 zł – projekt o charakterze inwestycyjnym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) oraz 30.000 zł – projekt o charakterze bieżącym.

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania wraz z opisami:
 Budżet Obywatelski 2020: lista projektów z opisami (PDF)

Informator Bielski poświęcony prezentacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020

Wydarzenie miało miejsce 25.9.2019

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Dominika

Norbert

Paulina

06

sobota

czerwiec 2020

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Czerwiec 2020

p w ś c p s n
1
2
Wydarzenia z dnia 3 czerwiec 2020 (środa)
4
5
Wydarzenia z dnia 6 czerwiec 2020 (sobota)
7
8
Wydarzenia z dnia 9 czerwiec 2020 (wtorek)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę