Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zawartość

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w celu przeprowadzenia głosowania nad Budżetem Obywatelskim

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100), ul. Kopernika 1. W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika1, 17-100 Bielsk Podlaski; e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl , tel.85 7318139.
 2. Administrator zawarł z firmą MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn (dalej określanym jako Podmiot Przetwarzający) umowę o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w systemie elektronicznym w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2020 rok budżetowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Miasta z 28 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 r., zmieniona uchwałą RM Nr IX/94/19 z 25.06.2019 r.)
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający uniemożliwia skorzystanie z serwisu. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości wzięcia udziału w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 6. Aby wziąć udział w głosowaniu w formie elektronicznej w serwisie bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org, osoba głosująca musi podać numer swojego telefonu komórkowego, swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i kod weryfikacyjny.
 7. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Administratorem/Przedmiotem Przetwarzającym.
 8. System informatyczny oraz dane, które zbiera i przetwarza Podmiot Przetwarzający, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. Spełnia on bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym. Dane, które przesyłane są na serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane). Podmiot Przetwarzający współpracuje z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i  bezpieczeństwem Pani/Pana danych. Podmiot Przetwarzający, jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. Zapewnia on przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
 9. Po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu do Administratora wyników głosowania, Podmiot Przetwarzający bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 10. Strona internetowa bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Pani/Pana przeglądarkę internetową na twardym dysku Pani/Pana komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Państwa komputerem a serwerami Podmiotu Przetwarzającego. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musi Pani/Pan ponownie wprowadzać informacji za każdym razem, kiedy wraca na daną stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację Użytkownika.
 11. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i nie będą profilowane.
 14.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia. Przysługuje także Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 15 października 2019 r. włącznie, tj. po sporządzenia protokołu, w którym zostaną ustalone wyniki konsultacji. Wówczas Pani/Pana dane zostaną usunięte z systemu informatycznego.
 16. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Sylwia

Anatol

Weronika

09

czwartek

lipiec 2020

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Lipiec 2020

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
Wydarzenia z dnia 6 lipiec 2020 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 7 lipiec 2020 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 8 lipiec 2020 (środa)
Wydarzenia z dnia 9 lipiec 2020 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 10 lipiec 2020 (piątek)
11
Wydarzenia z dnia 12 lipiec 2020 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 13 lipiec 2020 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 14 lipiec 2020 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 15 lipiec 2020 (środa)
Wydarzenia z dnia 16 lipiec 2020 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 17 lipiec 2020 (piątek)
18
19
20
21
22
Wydarzenia z dnia 23 lipiec 2020 (czwartek)
 • Wydarzenie z dnia 23 lipiec 2020 (czwartek): Mammografia
24
25
26
27
28
Wydarzenia z dnia 29 lipiec 2020 (środa)
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę