Rada Miasta Bielsk Podlaski VIII kadencji

 1. Roszczenko Andrzej – Przewodniczący Rady Miasta
 2. Margański Romuald – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 3. Kołos IwonaWiceprzewodnicząca Rady Miasta
 4. Bierżyn Paweł
 5. Borowik Włodzimierz – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 6. Bożko Aleksander – Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Miasta
 7. Charyton Stanisław
 8. Falkowski Emil
 9. Grabowska Maria
 10. Grodzki Krzysztof
 11. Grygoruk Krzysztof
 12. Hryniewicki Tomasz
 13. Karniewicz Danuta
 14. Kruk Eugenia – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi
 15. Osipiuk Mikołaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 16. Ostaszewski Piotr
 17. Simoniuk Eugeniusz
 18. Sulima Tomasz
 19. Wawulski Piotr – Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 20. Zawacka-Prystupa Irena
 21. Żukowski Artur Maciej

Radni Miasta Bielsk Podlaski pełnią dyżury w poniedziałki w godzinach 15:30 – 16:30 w pokoju nr 308 (III piętro)
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. M. Kopernika 1.
Terminarz dyżurów radnych dostępny jest pod niniejszym linkiem w Biuletynie Informacji Publicznej.