Rada Miasta Bielsk Podlaski VIII kadencji

 1. Roszczenko Andrzej – Przewodniczący Rady Miasta
 2. Margański Romuald – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 3. Sulima Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 4. Bierżyn Paweł – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 5. Borowik Włodzimierz
 6. Bożko Aleksander – Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Miasta
 7. Charyton Stanisław
 8. Falkowski Emil
 9. Grabowska Maria
 10. Grodzki Krzysztof
 11. Grygoruk Krzysztof
 12. Hryniewicki Tomasz
 13. Karniewicz Danuta
 14. Kołos Iwona
 15. Kruk Eugenia – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi
 16. Osipiuk Mikołaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 17. Ostaszewski Piotr
 18. Simoniuk Eugeniusz
 19. Wawulski Piotr – Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 20. Zawacka-Prystupa Irena
 21. Żukowski Artur Maciej

 

 

 

Komunikat

W związku z zagrożeniem epidemicznym informuję, iż od dnia 16 marca 2020 roku do czasu odwołania nie będą pełnione w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski dyżury przez Radnych Miasta Bielsk Podlaski, w tym przez Przewodniczącego Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Wszelkie informacje dotyczące działalności Rady Miasta udzielane są pod numerem telefonu: 85 731 81 12 lub 85 731 81 07 lub e-mailowo: br@bielsk-podlaski.pl

Przewodniczący
Rady Miasta Bielsk Podlaski
/-/ Andrzej Roszczenko