Raport o stanie gminy za rok 2020

31 maja 2021

Szanowni Mieszkańcy

Informuję, że został przygotowany raport o stanie gminy za 2020 rok. Opracowanie przedmiotowego dokumentu wynika z uregulowań zawartych w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Stanowi on informację o zasobach gminy, działaniach podejmowanych przez samorząd w 2020 roku i stanie ich realizacji.

Raport o stanie gminy jest dostępny wszystkim zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce – Raport o stanie gminy – pod adresem http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/raporty_o_stanie_gminy/  oraz można się z nim zapoznać poniżej.

Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski

Pliki do pobrania
Tags: