49 osób zamordowanych przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w dniu 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim

22 stycznia 2021

49 osób zamordowanych przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w dniu 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim

Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą nr XXXVIII/196/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku nadała osobom zamordowanym przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w dniu 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Ks. Antoni Beszta-Borowski urodzony 09.11.1880 r. w Borowskich Olkach. Rodzicami byli Jan i Michalina z domu Średzińska; ksiądz kanonik, proboszcz i dziekan bielski (1927-1943), Wikariusz Generalny diecezji pińskiej (1942-1943). Kawaler Orderu Orła Białego i Złotego Krzyża Zasługi z Mieczami.

Ks. Ludwik Olszewski urodzony 01.01.1889 r. w Szumkach, syn Stanisława i Józefy z Żelskich; ksiądz, od 1921 r. do 1943 r. rektor kościoła pokarmelickiego, prefekt gimnazjum. Należał do Armii Krajowej. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zamieszkiwał na plebani przy ulicy Żwirki i Wigury.

Ks. Henryk Opiatowski ówczesny mieszkaniec Brańska.

Alfons Erdman urodzony 4.02.1886 r. w Grodźcu koło Konina, syn Edwarda i Melidy; nauczyciel, studiował w Zurychu, działacz ludowy, zaangażowany w strukturach POW więziony przez Niemców w obozie w Szczypiornie. W okresie międzywojennym radny Sejmiku Powiatowego w Bielsku Podlaskim. Poseł do Sejmu 1919-1922, 1922-1927, 1938-39, senator 1928-30. Członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego „Piast”. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Polonia Restituta (w 1938 r.). Posiadał majątek Krupice koło Siemiatycz. Ostatni przed II wojną światową burmistrz miasta Bielska Podlaskiego (1935-1939). Latem 1941 r. burmistrz, a następnie wiceburmistrz miasta. Zaangażowany w konspirację Armii Krajowej.

Franciszek Adamus zamordowany w wieku 51 lat, syn Antoniego; urzędnik sekretarz Gminy Bielsk Podlaski, zamieszkały przy ulicy Białostockiej.

Janina Adamus z domu Sobczak zamordowana w wieku 51 lat, żona Franciszka Adamusa.

Janina Adamus zamordowana w wieku 24 lat, córka Franciszka i Janiny; harcerka, absolwentka Gimnazjum w Bielsku Podlaskim, studentka.

Zbigniew Adamus zamordowany w wieku 23 lat, syn Franciszka i Janiny; harcerz, student.

Antoni Araszewski urodzony w roku 1907 lub 1908, syn Antoniego; szewc, mieszkał wcześniej w Domanowie, należał do Armii Krajowej.

Kamila Araszewska z domu Ustyniuk urodzona 27.07.1909 r. w Domanowie; córka Franciszka i Gabrieli z Łukaszewiczów żona Antoniego Araszewskiego.

Marian Araszewski zamordowany w wieku 16 lat, syn Antoniego i Kamili.

Wincenty Araszewski zamordowany w wieku 13 lat, syn Antoniego i Kamili.

Halina Araszewska zamordowana w wieku 5 lat, córka Antoniego i Kamili.

Czesław Bieliński zamordowany w wieku 38 lat, pochodził z powiatu siedleckiego; nauczyciel, prowadził tajne nauczanie.

Sabina Bielińska zamordowana w wieku 34 lat, pochodziła z powiatu siedleckiego, żona Czesława Bielińskiego; nauczycielka, prowadziła tajne nauczanie.

Antoni Burzyński urodzony 01.03.1910 r. w Bielsku Podlaskim, syn Jana i Wiktorii; nauczyciel, absolwent seminarium nauczycielskiego w Świsłoczy. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu „ćwik”, kierownik szkoły w Kalinkowiczach gmina Wierzchowice, podporucznik Wojska Polskiego, uczestnik bitwy nad Bzurą w 1939 r., w 1940 r. uciekł z niewoli niemieckiej, zastępca komendanta obwodu bielskiego Armii Krajowej, pseudonim „Ryba”.

Helena Burzyńska z domu Kulik zamordowana w wieku 31 lat, żona Antoniego Burzyńskiego; nauczycielka szkoły powszechnej w Kalinkowiczach gmina Wierzchowice, absolwentka seminarium nauczycielskiego w Kielcach, drużynowa Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu „wywiadowca”, łączniczka w bielskim obwodzie Armii Krajowej.

Anna Barbara Burzyńska (przez rodzinę nazywana imieniem Hanna) urodzona 23.03.1938 r. w Brześciu nad Bugiem, córka Antoniego i Heleny.

Helena Bylińska z domu Osmólska urodzona w 1902 r., córka doktora Feliksa Osmólskiego; nauczycielka, prowadziła tajne nauczanie. W Księdze zgonów wpisana pomyłkowo pod nazwiskiem Osmólska.

Ryszard Byliński zamordowany w wieku 6 lat syn Heleny Bylińskiej. W Księdze zgonów wpisany pomyłkowo pod nazwiskiem Osmólski.

Tadeusz Jaroński urodzony 14.04.1896 r. w Tyszowicach, syn Władysława i Romualdy z Baranowskich; nauczyciel w Bielsku Podlaskim od 1924 r., w latach 1926-1939 kierownik siedmioklasowej Szkoły Powszechnej nr 2, żołnierz Armii Krajowej, w latach 1941-1943 prowadził tajne nauczanie. Zamieszkały przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego.

Maria Wanda Jarońska z domu Fusiarska urodzona w 1886 r., córka Antoniego i Walerii z Łapińskich, żona Tadeusza Jarońskiego, ślub w 1920 r.; nauczycielka, od 1935 r. na rencie, prowadziła tajne nauczanie.

Antoni Kosiński zamordowany w wieku 37 lat, syn Kazimierza; urzędnik sekretarz Gminy Narew.

Zofia Kosińska z domu Karpińska urodzona w 1907 r., żona Antoniego Kosińskiego; nauczycielka w Tyniewiczach i Bielsku Podlaskim, w czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie.

Zbigniew Kosiński zamordowany w wieku 9 lat, syn Antoniego i Zofii.

Alojzy Maliszewski zamordowany w wieku 42 lat, syn Marcina; inwalida wojskowy, właściciel sklepu, członek Armii Krajowej.

Feliks Morydz (nazwisko przekręcano na Moryc) zamordowany w wieku 32 lat; kupiec, dzierżawca kina „Znicz” razem ze szwagrem Henrykiem Nagórką.

Maria Morydz z domu Nagórko zamordowana w wieku 33 lat, żona Feliksa Morydza, siostra Henryka Nagórki; brak w Księdze zgonów z 15.07.1945 r.

Wawrzyniec Morydz zamordowany w wieku 9 lat, syn Feliksa i Marii.

Janusz Morydz zamordowany w wieku 7 lat, syn Feliksa i Marii.

Krystyna Teresa Morydz urodzona 01.07.1938 r. w Bielsku Podlaskim, córka Feliksa i Marii.

Barbara Morydz urodzona 28.09.1941 r. w Bielsku Podlaskim, córka Feliksa i Marii.

Henryk Nagórko zamordowany w wieku 43 lat; kawaler, współdzierżawca kina „Znicz”, brat Marii Morydz.

Wanda Nawerska zamordowana w wieku 20 lat, córka Józefa i Marii z domu Lachowicz; urzędniczka. W Księdze zgonów zapisana jako: Nawerska, ale świadkowie podają też: Nowerska, Newerska. Jej ojciec przed wojną był zawiadowcą stacji w Lewkach, zamieszkały Lewki Blok. (Podawała, że zawarła w 1940 lub 1941 roku związek małżeński z Andrzejem Artymowiczem, ale brak na to dokumentów).

Maria Olszewska zamordowana w wieku 41 lat, córka Stanisława i Józefy z domu Żelska; siostra księdza Ludwika Olszewskiego, zamieszkała na plebani przy ulicy Żwirki i Wigury, prowadziła tajne nauczanie. Nie było jej na liście dobrowolnie poszła z bratem.

Feliks Osmólski urodzony w 1875 r. w Osmoli, syn Franciszka; lekarz pediatra, ukończył Uniwersytet w Kijowie w 1901 r., od 1920 r. praktykował w Bielsku, lekarz szkolny w Gimnazjum. Zamieszkały przy ulicy 3 Maja 7. Więziony przez Rosjan w latach 1940-1941. Udzielał pomocy żołnierzom ZWZ Armii Krajowej.

Konstanty Osmólski zamordowany w wieku 38 lat, syn Feliksa; inżynier budowy okrętów, członek Armii Krajowej.

Piotr Szmydt urodzony w 1909 r., syn Feliksa; nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Bolestach, kapitan Armii Krajowej, prowadził tajne nauczanie w Skrzypkach Dużych (nazwisko przekręcano na Szmidt).

Eugenia Szmydt z domu Kucharska urodzona w 1912 r., żona Piotra Szmydta; nauczycielka w Bolestach, prowadziła tajne nauczanie.

Wiesława Szmydt urodzona w 1937 r.; córka Piotra i Eugenii.

Halina Szmydt urodzona 29.10.1938 r. w Bolestach, córka Piotra i Eugenii.

Ludwik Zalewski zamordowany w wieku 35 lat; fryzjer podczas wojny, miał zakład przy ulicy Mickiewicza.

Janina Zalewska z domu Sawicka urodzona w 1918 r. prawdopodobnie w USA; zamordowana w wieku 25 lat, żona Ludwika Zalewskiego.

Danuta Eugenia Zalewska urodzona 01.01.1940 r. w Bielsku Podlaskim, córka Ludwika i Janiny Zalewskich.

Antoni Zalewski urodzony 25.02.1941 r. w Bielsku Podlaskim, syn Ludwika i Janiny.

Feliks Żabowski zamordowany w wieku 36 lat, syn Jana; kupiec, właściciel sklepu spożywczego przy ulicy Mickiewicza i zamieszkały przy ulicy Mickiewicza

Pelagia Ewa Żabowska z domu Lewicka zamordowana w wieku 29 lat, żona Feliksa Żabowskiego.

Jerzy Adam Żabowski zamordowany w wieku 7 lat, syn Feliksa i Pelagii Żabowskich.

Bogdan Maciej Żabowski urodzony 02.04.1940 r. w Bielsku Podlaskim, syn Feliksa i Pelagii Żabowskich.

Tags: