Powołano Bielską Radę Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji

Grupowe zdjęcie członków komisji z burmistrzem. Trzynaście dorosłych osób stoi i pozuje do zdjęcia na tle białej ściany, roll-upa z logotypem "Bielsk Podlaski łączy ludzi" oraz godła Polski o herbu miasta Bielsk Podlaski.
13 września 2023

13 września 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji.

W skład rady zostało powołanych 11 osób: 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski oraz 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski:

 • Nadzieja Fiedorowicz — przedstawicielka organizacji pozarządowych, zgłoszona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
 • Krystyna Matysiak — przedstawicielka organizacji pozarządowych, zgłoszona przez Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”;
 • Krzysztof Grodzki — przedstawiciel organizacji pozarządowych, zgłoszony przez Koszykarski Klub Sportowy Tur Basket Bielsk Podlaski;
 • Piotr Karpuk — przedstawiciel organizacji pozarządowych, zgłoszony przez Stowarzyszenie Abstynentów „Promień”;
 • Alina Minkiewicz — przedstawicielka organizacji pozarządowych, zgłoszona przez Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”;
 • Ilona Kamieńska — przedstawicielka organizacji pozarządowych, zgłoszona przez Stowarzyszenie „Podlaskie Kukułki”;
 • Iwona Kołos — przedstawicielka Rady Miasta Bielsk Podlaski;
 • Paweł Bierżyn — przedstawiciel Rady Miasta Bielsk Podlaski;
 • Marta Odachowska — przedstawicielka Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski;
 • Alicja Prochoruk — przedstawicielka Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski;
 • Marcin Drozdowski — przedstawiciel Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Członkowie Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrali na jej przewodniczącą Krystynę Matysiak, zaś na wiceprzewodniczącą – Ilonę Kamieńską. Sekretarzem rady została Marta Odachowska.

Bielska Rady Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych czy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych.

Wydarzenie miało miejsce 13.9.2023

Tags: ,