Złote Gody 2023

Wnętrze sali widowiskowej domu kultury. Na scenie okolicznościowa dekoracja i przemawiający gospodarze, na czele z burmistrzem. Na widowni jubilaci i zaproszeni goście.
21 września 2023

34 pary małżeńskie z Bielska Podlaskiego obchodziły swoje „Złote Gody”. Z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego otrzymały one medale z rąk burmistrza.

Doroczna uroczystość, zorganizowana przez Urząd Stanu Cywilnego, odbyła się 17 września 2023 roku w sali widowiskowej Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W jej trakcie Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski udekorował 34 pary „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oprócz medali, jubilaci otrzymali upominki i kwiaty od Miasta Bielsk Podlaski. W podniosłej uroczystości uczestniczyły licznie przybyłe rodziny oraz przyjaciele świętujących par małżeńskich. Spotkanie zakończyła cześć artystyczna w wykonaniu Męskiego Zespołu „Kuranty”.

Wydarzenie miało miejsce 17.9.2023

Tags: , , , ,