70 lat zawodowej straży pożarnej w Bielsku Podlaskim

Ilustracja przedstawia grupę strażaków w strojach galowych, ustawionych w szeregu na tle wozów bojowych. Z prawej jeden z komendantów wojewódzkich wręcza strażakowi awans i dyplom, ściskając mu dłoń. Za nim stoi komendant powiatowy i strażaczka.
11 czerwca 2021

Bielscy strażacy świętowali siedemdziesiąty jubileusz zawodowej straży pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Uroczysty apel z tej okazji odbył się 10 czerwca 2021 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. W jego trakcie wyróżniający się strażacy otrzymali awanse na wyższe stopnie oraz odznaczenia resortowe.

Wśród gości tego wydarzenia byli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu bielskiego, w tym Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski. Burmistrz złożył bielskim strażakom życzenia kolejnych lat bezpiecznych powrotów ze służby i płynącej z niej satysfakcji. Przekazał też pamiątkowy grawerton w dowód uznania za pełnienie służby społecznej związanej z prowadzeniem akcji ratowniczych w trakcie pożarów, zagrożeń i klęsk żywiołowych oraz w podziękowaniu za 70 lat ofiarności i wielkiego wysiłku wkładanego w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta.

Burmistrz przedstawi radzie miasta – podczas zbliżającej się sesji – propozycję finansowego wsparcia zakupu nowego wozu bojowego na potrzeby bielskiej komendy straży pożarnej.

Wydarzenie miało miejsce 10.6.2021

Tags: , , , , ,