BO 2024 – poradnik, jak oddać ważny głos

Grafika przedstawia czarny napis "budżet obywatelski" ja kremowym tle.
28 września 2023

Głosowanie potrwa od 16 do 22 października 2023 roku w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego oraz w formie tradycyjnej od 16 do 20 października 2023 roku w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni pracy urzędu miasta.

Aby ułatwić Państwu głosowanie podczas tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski, przygotowaliśmy krótki poradnik. Zachęcamy do zapoznania się z nim, aby skutecznie oddawać ważne głosy.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Głównym celem wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców Bielska Podlaskiego na realizowane w mieście wydatki ze środków publicznych.

W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, projekty z najwyższą liczbą głosów, z uwzględnieniem puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski, przyjęte zostaną do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

O jakich kwotach decydujemy?

Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 wynosi 400 tysięcy złotych.

Kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 4 projektów z listy zweryfikowanych projektów (zadań).

Jak i kiedy zagłosować?

Głosowanie odbywać się będzie na dwa sposoby:

  • tradycyjnie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Mikołaja Kopernika 1, w terminie od 16 października 2023 r. do 20 października 2023 r., w dni pracy urzędu, w godzinach od 8:00 do 18:00;
  • poprzez Internet na stronie: bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org, w terminie od 16 października 2023 r. do 22 października 2023 r.

Jakie formalności towarzyszą głosowaniu?

W przypadku głosowania tradycyjnego w urzędzie miasta, osoba uprawniona do udziału w głosowaniu potwierdza odbiór karty do głosowania czytelnym podpisem złożonym na liście do głosowania. Głosuje się poprzez wrzucenie karty do głosowania, stawiając znak „X” w kolumnie „Wybór” obok wybranego projektu (zadania) i złożenie karty do urny. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 4 projektach (zadaniach), nie postawienie znaku „X” w kolumnie „Wybór” obok żadnego projektu (zadania) oraz wypełnienie karty w sposób inny, niż opisany powyżej – czyni oddany głos nieważnym.

W przypadku głosowania w formie elektronicznej, w celu weryfikacji oddania głosu, osoba głosująca wprowadza w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma sms z kodem weryfikacyjnym. Podanie kodu weryfikacyjnego, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby głosującej oraz wskazanie przynajmniej jednego wybranego projektu (zadania), jest niezbędne do zatwierdzenia ważnego głosu. Przy wykorzystaniu jednego numeru telefonu może być zweryfikowany tylko jeden głos.

Co stanie się ze zwycięskimi projektami ?

Wyniki głosowania zostaną przekazane Burmistrzowi Miasta do 31 października 2023 r., a następnie ujęte w projekcie budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2024.

Tags: ,