W dwóch szkołach przeprowadzono działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

13 grudnia 2023

Miasto Bielsk Podlaski otrzymało w 2023 roku dofinansowanie z tytułu realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Pozyskane środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa w ramach Priorytetu 3. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, Kierunek interwencji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

Dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski z budżetu państwa z tytułu realizacji programu wyniosła 24 000 zł, a całkowita wartość programu wynosi 30 000 zł.

Działania programu realizowane są w dwóch bielskich szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza i Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów. Każda ze szkół otrzymała wsparcie w wysokości 15.000 zł, z czego 12.000 zł z budżetu państwa i 3.000 zł z organu prowadzącego.

Książki do bibliotek szkolnych zamówione zostały po szczegółowej analizie i akceptacji propozycji uczniów, rodziców i nauczycieli. Wśród wybranych tytułów znajduje się dużo nowości wydawniczych. Są wśród nich książki dla młodszych i starszych uczniów, a także dla nauczycieli. Pojawiły się nowe lektury i uzupełniono te, które biblioteki posiadają w niewystarczającej ilości.  Zakupiono książki historyczne dla najmłodszych, wydawnictwa naszych lokalnych twórców. Uzupełnione zostały serie i kolejne tomy ulubionych tytułów. Uwzględniono dezyderaty czytelnicze uczniów i nauczycieli, zakupiono ekranizacje lektur, książki patriotyczne dla najmłodszych oraz historyczne zarówno beletrystyczne, jak i popularnonaukowe dla starszych uczniów. Dzięki wsparciu Programu wzbogacono również warsztat pracy nauczycieli i nauczycieli pedagogów (m.in. pozycje dotyczące pracy z emocjami). W obu szkołach zakupiono również nagrody książkowe i dyplomy dla uczniów na podsumowanie organizowanych konkursów w ramach programu.

W ramach Programu w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza zostało wymienione biurko w wypożyczalni, aby dostosować je do stanowiska komputerowego, stworzonego do obsługi czytelników w ramach dofinansowania. Trafionym w dziesiątkę zakupem były magnetyczne ścianki moderacyjne modułowe wykorzystywane w codziennej pracy z czytelnikami.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów dostarczono część zamówionych wcześniej elementów wyposażenia. Były to nowe regały, podpórki do książek z miejscem na opis, drukarka i ekspozytor oraz nowe siedziska w czytelni.  Szczególnie te ostatnie bardzo upodobali sobie młodzi czytelnicy.  Ostatnie elementy wyposażenia zakupionego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trafiły do Szkoły Podstawowej nr 5 w miesiącu październiku.  Były to:  wielofunkcyjny mały stolik na księgę czytelni oraz wózek biblioteczny, pełniący też funkcję „grzebadełka”, czyli miejsca na książki zwracane i dającego możliwość wybierania tych „najpoczytniejszych” do wypożyczenia przez kolejnych czytelników.

O działaniach programu oraz o korzyściach płynących z czytania informowano rodziców na wywiadówkach szkolnych.

Pozostałe działania będą realizowane w szkołach do końca roku szkolnego 2023/2024, a informacje o nich można będzie znaleźć na stronach internetowych placówek.

Informacja graficzna. Na szarym tle z naniesionym fragmentem godła państwowego widnieją: flaga Polski i godło Polski oraz informacja "Dofinansowano ze środków budżetu państwa", nazwa projektu, kwota dofinansowania, całkowita wartość i data podpisania umowy. Informacje te są dostępne w powyższym tekście.

Tags: , , ,