GUS prowadzi badania ankietowe

Grafika GUS-u informująca o badaniach ankietowych. Zawarta w niej treść dostępna jest w poniższym tekście wiodącym.
5 czerwca 2024

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że w czerwcu 2024 r. jego pracownicy prowadzą badania ankietowe.

Przedstawiciele US mogą się do nas zgłaszać z różnymi tematami. Aktualnie prowadzone badania w gospodarstwach domowych to:

  • badanie budżetów gospodarstw domowych,
  • badanie aktywności ekonomicznej ludności,
  • kondycja gospodarstw domowych (3-12 czerwca 2024),
  • europejskie badanie warunków życia ludności.

Aktualnie prowadzone badanie w gospodarstwach rolnych to badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-28 czerwca 2024).

Więcej informacji na temat prowadzonych badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Tags: , ,