Akademia Rewitalizacji w Bielskim Domu Kultury

Logotyp z napisem "Podlaskie rewitalizuje" oraz trzema rysynkami w czworokątach: drzewa, domu i postaci człowieka.
11 listopada 2022

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Akademii Rewitalizacji – inicjatywie organizowanej przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych w gminie.

Jedno z zaplanowanych spotkań rozpocznie się w poniedziałek 21 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ul. 3 Maja 2.

Program spotkania przewiduje:

  • 9:45 – 10:00 – rejestracja uczestników
  • 10:00 – 10:15 – przywitanie
  • 10:15 – 10:45 – Pomysł Bielska Podlaskiego na rewitalizację w 2017 roku. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski – wystąpienie przedstawiciela Miasta Bielsk Podlaski
  • 10:45 – 12:15 – Prelekcja 1. Przedsiębiorczość na obszarach rewitalizacji – wystąpienie przedstawiciela Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych
  • 12:15 – 12:30 – przerwa
  • 12:30 – 14:00 – Prelekcja 2. Przedsiębiorczość społeczna, czyli jak aktywizować mieszkańców – wystąpienie przedstawiciela Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych
  • 14:00 – 15:15 – spacer obszarami rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski

Akademia Rewitalizacji to przestrzeń do poszerzenia wiedzy o różnych aspektach działań rewitalizacyjnych, wymiany doświadczeń, a także sieciowania podmiotów i ludzi odpowiedzialnych za prowadzenie procesów rewitalizacji w gminach. Zgodnie z zapisami Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030, Zespół do spraw rewitalizacji, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, organizuje spotkania tematyczne, wzmacniające wiedzę i umiejętności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poszczególnych dziedzin.

Trzy logotypy ułożone w poziomie. Od lewej: "Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna", "Rzeczpospolita Polska", Unia Europejska Fundusz Spójności".

Tags: , , , ,