Aktywna Tablica

13 grudnia 2023

Biało-czerwona flaga Polski              Orzeł Biały herb Polski

Program „Aktywna Tablica”

Realizacja programu została dofinansowana ze środków budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 35.000,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2023: 43.750,00 zł

Opis zadania: Program Aktywna Tablica dotyczy dofinansowania zakupu min. sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do Szkoły Podstawowej nr 2 im. kapitana Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim.

Informacja graficzna. Na szarym tle z naniesionym fragmentem godła państwowego widnieją: flaga Polski i godło Polski oraz informacja "Dofinansowano ze środków budżetu państwa", nazwa projektu, kwota dofinansowania, całkowita wartość i data podpisania umowy. Informacje te są dostępne w powyższym tekście.

Tags: , ,