Aleja Gwiazd Historii Bielska

Ilustracja przedstawia tablicę informacyjną ustawioną na tle skweru Izabeli Branickiej. Na tablicy widnieje stylizowana reprodukcja starego zdjęcia ratusza z otaczającym go życiem miejskim, hasło "Aleja Gwiazd Historii Bielska", logotypy sponsorów oraz treść informująca o projekcie.
17 listopada 2021

Wzdłuż chodnika przy ulicy 3 Maja – na skwerze imienia Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim – ustawiono sześć tablic, tworzących razem Aleję Gwiazd Historii Bielska. Inicjatorem i realizatorem tego przedsięwzięcia była Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim.

Na tablicach zaprezentowano postacie, które w przeszłości w istotny sposób wpłynęły na rozwój gospodarczy i kulturalny naszego miasta. Są to:

  • Wielki książę litewski Witold Kiejstutowicz, który zapoczątkował prawne funkcjonowanie ośrodka miejskiego w Bielsku, nadając 2 stycznia 1430 roku wójtostwo;
  • Wielki książę litewski i król polski Aleksander Jagiellończyk, który 18 listopada 1495 roku nadał Bielskowi przywilej na prawo magdeburskie;
  • Izabela Branicka, która od 1748 roku zarządzała starostwem i leśnictwem bielskim i miała duży udział w rozwoju miasta, w tym m.in. w wybudowanie kościoła parafialnego (obecnej bazyliki) i ratusza;
  • Józef Tokarzewicz „Hodi”, urodzony w Bielsku pisarz, redaktor pism, tłumacz i publicysta, tworzący we Francji, Rosji oraz na terenach polskich i litewskich; uczestnik powstania styczniowego, emigracyjny działacz niepodległościowy;
  • Alfons Karol Erdman, były burmistrz Bielska (w latach 1933-39), działacz społeczny i polityk związany z ruchem ludowym, poseł i senator, więziony przez Sowietów, aresztowany i rozstrzelany przez Niemców w grupie pięćdziesięciu bielszczan 15 lipca 1943 roku w lesie pilickim.

Szósta tablica poświęcona jest idei Alei Gwiazd Historii Bielska.

– Fundacja zaprezentowała postacie zapisane wielkimi literami w historii Rzeczpospolitej, a w szczególności w dziejach naszego miasta. Ich dokonania pozostały i pozostaną tu na wieki. Poznajmy je i odnajdujmy ich ślady w mieście z bogatym obliczem historycznym, współcześnie uroczym i nowoczesnym – informuje Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej.

Aleja Gwiazd Historii Bielska Podlaskiego powstała dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz wsparciu bielskiej firmy Unibep SA i Miasta Bielsk Podlaski.

Tags: , , , , ,