Asystent rodziny na rok 2021

10 grudnia 2021

Biało-czerwona flaga Polski              Orzeł Biały herb Polski

Program „Asystent rodziny na rok 2021”

Realizacja programu została sfinansowana w 100% ze środków Fundusz Pracy.

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł.

Całkowita wartość programu w roku 2021: 4 000,00 zł

Opis zadania:

Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w  tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program zakłada dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Miasto Bielsk Podlaski uzyskało wsparcie w formie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. Kwota w wysokości do 2 000,00 zł brutto będzie wypłacona w formie jednorazowej na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Tags: , ,