Badania ankietowe w gospodarstwach domowych – sierpień 2023

plakat GUS-u z treścia dostępną w poniższym materiale
3 sierpnia 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że w sierpniu 2023 roku prowadzi cztery badania w gospodarstwach domowych oraz trzy w gospodarstwach rolnych.

Ankieterzy statystyczni – pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie.

W sierpniu 2023 roku realizowane są następujące badania:

w gospodarstwach domowych:

  • badanie budżetów gospodarstw domowych
  • badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • badanie budżetu czasu ludności
  • kondycja gospodarstw domowych

w gospodarstwach rolnych:

  • zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych
  • badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
  • ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Więcej informacji na temat prowadzonych ankiet można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Tags: , ,