Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Grafika składająca się z rysunki rodziny, walizki, skarbonki, pieniędzy i rachunku oraz treści, która zawarta jest w poniższym tekście.
8 marca 2023

Ankieterzy statystyczni – pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie.

W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m.in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że w marcu 2023 roku przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  • badanie budżetów gospodarstw domowych
  • badania aktywności ekonomicznej ludności
  • badanie budżetu czasu ludności
  • uczenie się osób dorosłych
  • kondycja gospodarstw domowych

Więcej informacji na temat prowadzonych ankiet można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Tags: , ,