Bądźmy odpowiedzialni! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania śmieci!

Ogień z płonącego drewna opałowego z popiołem i płomieniami.
10 listopada 2022

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przypomina, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania śmieci w piecach domowych oraz na powierzchni ziemi. Spalając odpady łamiemy prawo, niekorzystnie wpływamy na środowisko, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

Podczas spalania w piecach domowych odpadów takich jak: przedmioty z tworzyw sztucznych, plastikowe pojemniki i butelki po napojach, odzież, obuwie i sztuczna skóra, plastikowe torby, elementy drewniane pokryte lakierem, zużyte opony i inne odpady z gumy, styropian, odpady z płyt wiórowych – uwalniane są do powietrza związki rakotwórcze mające negatywny i bardzo szkodliwy wpływ na środowisko oraz zdrowie człowieka.

Miejmy świadomość, że zanieczyszczenia emitowane z kominów naszych domów, niewyposażonych w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe, nie są przenoszone na duże odległości, lecz opadają w bliskim sąsiedztwie, na nasze ogródki, trawniki, zbiorniki wodne oraz osadzają się w płucach.

Konsekwencją spalania śmieci jest trucie siebie, sąsiadów, powietrza, wody i gleby.
Co więcej palenie śmieci ma również szkodliwy wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, która może być powodem zapalenia się instalacji kominowej i pożaru domu.

Nie zmuszajmy więc siebie, naszych rodzin i sąsiadów na wdychanie związków toksycznych w procesach niewłaściwego spalania! Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem!

Co grozi za spalanie śmieci? Zgodnie z artykułem 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.): „Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
W kodeksie wykroczeń wskazano, że kara aresztu trwa od 5 do 30 dni. Natomiast karę grzywny wymierza się w wysokości od 20 zł do 5.000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej. Karę grzywny w wymiarze maksymalnym oraz kary aresztu wymierza sąd. Jeżeli w wyniku spalania poza spalarniami lub współspalarniami odpadów występuje zagrożenie życia lub zdrowia albo pogorszenie stanu powietrza, sprawca odpowiada za przestępstwo określone w artykule 183 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) – wówczas karą jest pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tags: , , , ,