Betlejemskie Światło Pokoju – „Światło dla Ciebie” już w Bielsku Podlaskim

Zdjęcie przedstawia uczestników uroczystości przekazania ognia z Betlejem społeczności harcerskiej oraz mieszkańcom Bielska Podlaskiego. Wokół ogniska znajdują się dzieci, które zapalają lampiony. Wokół nich stoją dorośli.
21 grudnia 2022

„Światło dla Ciebie” – pod takim hasłem w tym roku podąża sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju po całym świecie.

Przekazanie ognia z Betlejem społeczności harcerskiej oraz mieszkańcom Bielska Podlaskiego odbyło się 20 grudnia 2022 roku na Placu Jana Pawła II przed ratuszem. Światełko Betlejemskie przekazał komendant Chorągwi Białostockiej, harcmistrz Krzysztof Jakubowski komendantce Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim, podharcmistrz Ewie Arciuszkiewicz. W uroczystości wziął udział między innymi Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, Starosta Bielski, Wójt Gminy, duchowni katoliccy na czele z Biskupem Drohiczyńskim Piotrem Sawczukiem, duchowni prawosławni, samorządowcy różnych szczebli, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy miasta.

Jak co roku, tradycyjnie, harcerze przekażą „światełko” dalej mieszkańcom, parafiom, szkołom, szpitalom, firmom, urzędom i instytucjom z trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Od ognia zapłonęło również ustawione na placu ognisko. Do jego zapalenia zaproszeni zostali goście: duchowni i przedstawiciele władz samorządowych. Był też czas na przemówienia okolicznościowe, wspólne śpiewanie kolęd oraz pieśni harcerskich.

 

Wydarzenie miało miejsce 20.12.2022