Bielsk Podlaski stawia na niskoemisyjny transport publiczny

Fotografia przedstawia autobus elektryczny, w tle ratusz miejski. Pojazd znajduje się na przystanku autobusowym przy ul. Mickiewicza.
25 sierpnia 2023

Na ulice naszego Miasta wyjechały dwa nowe autobusy o napędzie elektrycznym. Zakupiono je w ramach projektu pod nazwą „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Autobusy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, system monitoringu i ładowarki USB. Te komfortowe środki transportu są przyjazne środowisku, dostosowane do przewozów osób z niepełnosprawnościami oraz przewozów wózków dziecięcych.

Nowe pojazdy obsługują linię 1E i 1AE.

Dodatkowo w ramach projektu wdrażany jest system informacji pasażerskiej oraz liczenia pasażerów. System będzie informował pasażerów o najbliższych odjazdach komunikacji miejskiej.

Inwestycja została dofinansowana w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z komunikacji miejskiej, która w  Bielsku Podlaskim jest bezpłatna.