Bielski Almanach Historyczny 2022

Ilustracja przedstawia pionową okładkę wydawnictwa z tytułem "Bielsk Almanach Historyczny 2022". Każdy wyraz tytułu zapisany jest w nowym wersie. Wyróżnione inicjały tworzą czerwony napis "BAH". Poniżej widać reprodukcję zdjęcia bramy wjazdowej do bielskiego getta.
21 września 2022

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej wydała siódmy rocznik Bielskiego Almanachu Historycznego. Honorowy patronat nad wydawnictwem objął Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.

Na 216 stronach Almanachu znajduje się dziesięć artykułów, dwa teksty źródłowe oraz informacja o przeprowadzonych w roku ubiegłym przez członków Fundacji pracach renowacyjnych i porządkowych na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego.

Bielski Almanach Historyczny 2022 zawiera szereg ciekawych informacji, m.in.: czy król Zygmunt August oglądał w 1564 r. pożar bielskiego zamku? Czym kierowali się mieszkańcy Ziemi Bielskiej przystępując do Konfederacji Targowickiej? Dlaczego znana przedwojenna pisarka Pola Gojawiczyńska została zmuszona do opuszczenia Bielska? W najnowszym Almanachu można też znaleźć opis zbrodni niemieckich popełnionych na ludności żydowskiej w Bielsku Podlaskim, działania Holenderskiej Kompanii Wschodniej, mające na celu kolonizację powiatu bielskiego, dzieje medycyny bielskiej w okresie powojennym czy historię przemian budynku urzędu miasta.

Almanach można wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kazimierzowskiej 14 w Bielsku Podlaskim oraz we wszystkich bibliotekach szkolnych, a także uzyskać jego egzemplarz od członków Fundacji.

Dzięki cyklicznie ukazującym się Bielskim Almanachom Historycznym, czytelnicy mają lepszy dostęp do opracowań na temat historii naszego miasta. Książki, trafiając do placówek kulturalno-oświatowych, pozwalają na rozszerzenie ich oferty czytelniczej, a tym samym ułatwiają czytelnikom dotarcie do interesujących ich zagadnień. Działania te powodują wzrost poziomu wiedzy historycznej wśród mieszkańców, na temat wydarzeń historycznych, które dotyczyły miasta Bielsk Podlaski i jego najbliższego regionu.

Spis treści Bielskiego Almanachu Historycznego 2022:

 • Zbigniew Romaniuk – Kiedy spłonął zamek w Bielsku?
 • Zbigniew Romaniuk – Targowiczanie na ziemi bielskiej (1792–1793)
 • Jan Nikołajuk – Zajęcie powiatu bielskiego przez Armię Czerwoną jesienią 1939 r.
 • Janusz Porycki, Zbigniew Romaniuk – Wojenne zbrodnie niemieckie na ludności żydowskiej w Bielsku Podlaskim
 • Zbigniew Romaniuk – Nieznana holenderska kolonizacja w Polsce. Nederlandse Arbeidsdienst na terenie powiatu bielskiego w latach 1943–1944
 • Mirosław Reczko – Lata powojenne bielskiej medycyny
 • Zbigniew Romaniuk – Wieś Olendy kontra powiatowa władza komunistyczna
 • Janusz Porycki – Zapomniane przemiany budynku Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim
 • Zbigniew Romaniuk – Renegat Ignacy Borejsza
 • Janusz Porycki – Związki Apolonii Gojawiczyńskiej z Bielskiem Podlaskim
 • Inwentarz starostwa i leśnictwa bielskiego z 1772 roku, cz. 2 (opr. Zbigniew Romaniuk)
 • Zbigniew Romaniuk – Zbrodnia hitlerowska z 1941 roku w Brańsku oraz niemiecki przejściowy obóz jeniecki dla czerwonoarmistów w Bielsku Podlaskim, w dzienniku niemieckiego majora
 • Barbara Babulewicz, Janusz Porycki – Informacja o pracach Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej w 2021 roku na bielskim cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego
 • Spis zawartości „Bielskiego Almanachu Historycznego” z lat 2016–2021
 • Abstracts of the texts of the „Bielski Almanach Historyczny” 2022 (translated into English by Mirosław Reczko)
Tags: , , , ,