Budżet Obywatelski 2022 – projekty odrzucone

Grafika przedstawia czarny napis "budżet obywatelski" ja kremowym tle.
16 września 2021

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego 2022 odrzucony ze względów formalno-prawnych

Projekt nr 1. Bielsk Podlaski łączy ludzi na falach eteru

Projekt zakładał realizację i emisję, co dwa tygodnie, 10 minutowej audycji radiowej poświęconej najważniejszym wydarzeniom związanym z miastem Bielsk Podlaski. W programie byłyby prezentowane aktualności ważne z punktu widzenia mieszkańców miasta (społecznie, użyteczne), zapowiedzi i relacje z istotnych wydarzeń. Audycja łączyłaby informacje przekazywane przez dziennikarzy z wywiadami z osobami zaangażowanymi w życie kulturalne, społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. W każdym wydaniu byłyby poruszane najistotniejsze zagadnienia, wskazywane przez m.in. przez słuchaczy – w ten sposób poprzez wprowadzenie, elementów interaktywnych, program zyskałby, na atrakcyjności i popularności. Proponowana audycja powinna być produkowana przez lokalną koncesjonowaną rozgłośnię radiową o formacie uniwersalnym, której stacja nadawcza znajduje się na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Lokalizacja projektu: cykl audycji radiowych emitowanych na terenie lokalnej rozgłośni radiowej.

Wartość projektu: 29 900,00 zł.

Projekt został odrzucony, ponieważ członkowie zespołu opiniodawczego stwierdzili, iż:

  1. Projekt nie spełnia wymogów zawartych w par. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVI/278/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2021 r. ”Projekt (zadanie) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub obiekcie stanowiącym własność Miasta Bielsk Podlaski lub samorządowej instytucji kultury, po uzyskaniu zgody Zarządzającego”.
  2. Projekt rozmija się z ogólnymi zadaniami samorządu miejskiego.
Tags: ,