Budżet Obywatelski 2023 – projekt odrzucony

10 października 2022

Odrzucony wniosek do Budżetu Obywatelskiego 2023

Projekt: Modernizacja części medialnej trybuny głównej stadionu MOSiR

Projekt przewiduje modernizację oraz doprowadzenie zasilania do części medialnej trybuny głównej stadionu MOSiR. Inwestycja zakłada zbudowanie z 4 stron nowych ścian, z czego 3 będą przeszklone oknami przesuwnymi, oraz schodów. Wszystko zostanie pokryte dachem. Bryła trybuny będzie zawarta i dostosowana pod względem technicznym do obsługi wydarzeń sportowych organizowanych na stadionie.

Lokalizacja projektu: Stadion MOSiR-u przy ul. E. Orzeszkowej 19, obok boiska głównego

Wartość projektu: 100 000,00 zł

Podstawą odrzucenia wniosku było stwierdzenie przez Zespół Opiniodawczy, że zasadne jest wykonanie kompleksowej przebudowy trybuny i stanowiska komentatorów zgodnie z istniejącą dokumentacja projektową oraz pozwoleniem na budowę. Częściowe wykonanie prac budowlanych określonych we wniosku wymaga wykonania dokumentacji projektowej zamiennej w stosunku do przyjętych rozwiązań. W proponowanym kosztorysie nie zostały uwzględnione koszty z tym związane. Zatwierdzony projekt budowlany przewiduje rozbiórkę części medialnej trybuny oraz budowę nowego trzykondygnacyjnego budynku zawierającego lożę prasową i VIP wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym. Zdaniem Zespołu Opiniodawczego nie zasadnym jest wprowadzenie części zadania do istniejącego już projektu w innej formie niż ten, który został już zatwierdzony. Umożliwienie realizacji tej inwestycji skutkowałoby odstąpieniem od pierwotnych założeń projektowych, co spowoduje nieuzasadnione starty dotychczas poniesionych nakładów na wykonanie dokumentacji projektowej.

Tags: ,