Budżet Obywatelski 2023 – projekty, które zostaną poddane pod głosowanie

10 października 2022

Lista projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Projekt nr 1.  „Pod opieką Bogurodzicy” – Festiwal

Przedsięwzięcie muzyczne związane z Bogurodzicą. Utwory wykonywane przez uczestników będą tylko jej poświęcone. Zaproszeni zostaną wykonawcy z Polski, w tym z naszego miasta i regionu, a także z zagranicy, co będzie gwarantowało wysoki poziom artystyczny festiwalu.

Lokalizacja projektu: Bielski Dom Kultury

Wartość projektu: 30 000,00 zł

 Projekt nr 2. Bezpłatne zajęcia Jogi w Parku Miejskim

Bezpłatne zajęcia jogi, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, organizowane cyklicznie, co tydzień w okresie sierpień-wrzesień na terenie Parku Miejskiego obok muszli koncertowej, otwarte dla wszystkich mieszkańców. Proste ćwiczenia umożliwią uczestnictwo osób w każdym wieku, bez względu na poziom sprawności fizycznej. Joga to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu i zarówno możliwość zadbania o zdrowie i dobre samopoczucie.

Lokalizacja projektu: Park Miejski obok muszli koncertowej

Wartość projektu: 6 800,00 zł

 Projekt nr 3. Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych „Niepokalana”

Projekt zakłada diecezjalny festiwal piosenki religijnej. Do udziału w nim zostaną zaproszone chóry parafialne z terenu Diecezji Drohiczyńskiej prezentując pieśni o Najświętszej Maryi Pannie. Obcowanie z tego rodzaju muzyką pozwoli na rozwijanie wrażliwości słuchaczy, oderwanie mieszkańców od ekranów oraz będzie alternatywą dla codzienności.

Lokalizacja projektu: Bielski Dom Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wartość projektu: 29 000,00 zł

Projekt nr 4. Obywatelskie Dni Miasta Bielska Podlaskiego 2023

Projekt zakłada koncerty zespołów: Poparzeni Kawą Trzy, Power Play, Marcin Wyrostek z zespołem. Dodatkową atrakcją dnia będzie Show Mariusza Pudzianowskiego, który przygotuje konkursy dzieciom i dorosłym, rozda autografy i będzie pozował do zdjęć. Dzieci będą mogły również skorzystać z dmuchawców w parku obok.

Lokalizacja projektu: ul. M. Kopernika 1, obok Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Wartość projektu: 257 479,00 zł

Projekt nr 5. Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur

Projekt obejmuje organizację imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych mających na celu godne i uroczyste świętowanie jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur. Głównym wydarzeniem będzie organizacja meczu towarzyskiego z drużyną wyższej klasy rozgrywkowej. Zakup okolicznościowych kompletów strojów sportowych, pamiątkowych medali, pucharów, nagród rzeczowych, gadżetów sportowych, zapewnienie posiłków i wody oraz wydanie upamiętniającej broszury. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta w różnych grupach wiekowych.

Lokalizacja: Stadion MOSiR-u, ul. E. Orzeszkowej 19

Wartość projektu: 60 000,00 zł

Projekt nr 6. Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim

Projekt polega na organizacji 5 pokazów filmowych na terenie zieleni w Parku Królowej Heleny w okresie wakacyjnym. Zakłada wynajem ekranu, projektora, nagłośnienia, niezbędnych akcesoriów, zakup licencji do publicznego pokazu filmów oraz zakup siedzisk dla widzów. Każdy pokaz będzie składał się z 2 filmów – filmu dla najmłodszych oraz filmu dla dojrzałego widza.

Lokalizacja: Park Królowej Heleny przy muszli koncertowej

Wartość projektu: 30 000,00 zł

Projekt nr 7. Książka pt. „Okiem próżni” Epitafium dla Andrzeja Salnikowa

Projekt to wydanie wierszy powstałych pod opieką śp. Andrzeja Salnikowa. Jest to kontynuacja twórczości członków Stowarzyszenia Poetów Ziemi Bielskiej. Wydanie książki pozwoli mieszkańcom poznać twórczość realizowaną przez lokalnych artystów. Projekt zakłada wydruk 200 sztuk egzemplarzy. Odbiorcami książek będą mieszkańcy miasta i okolic, czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dystrybucja książek odbywać się będzie poprzez akcje charytatywne, akcje promujące miasto i mieszkańców.

Lokalizacja: Bielsk Podlaski

Wartość projektu: 6 000,00 zł

Projekt nr 8. Przebudowa miejskiego placu zabaw przy Pływalni Miejskiej Wodnik

Projekt zakłada remont miejskiego placu zabaw. Prace powinny objąć wymianę gumowej nawierzchni placu zabaw wraz z demontażem dotychczasowej, wymianę bądź naprawę istniejących elementów i urządzeń placu zabaw oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Naprawa ma na celu wzmocnienie konstrukcji huśtawek, linowej piramidy oraz linowego tunelu przy wieżyczkach. W sytuacji wolnych środków z naprawy nawierzchni, możliwość montażu żagli przeciwsłonecznych.

Lokalizacja: dz. nr 2653/5, 2671/3, 2652/5, 2651/7,2673/4, 2655/17, 2650/8 – Bielsk Podlaski

Wartość projektu: 350 000,00 zł

Projekt nr 9. Potańcówka na pomoście

Przedmiotem projektu jest organizacja dwóch potańcówek z muzyką tradycyjną, wykonywaną przez profesjonalną kapelę folklorystyczną. Podczas zabaw tanecznych członkowie grupy będą prowadzili naukę tańców ludowych. Impreza odbywać się będzie w przestrzeni Parku Aleksandra Jagiellończyka na tamtejszym moście. Na potańcówki zostaną zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich i wytwórcy lokalnych produktów spożywczych.

Lokalizacja: Park Króla Aleksandra Jagiellończyka – most prowadzący do ulicy Narutowicza z przyległym placem

Wartość projektu: 20 000,00 zł

Projekt nr 10. Festiwal Filmowy „Niebieska Kropka”

Niebieska Kropka to jedyny w mieście festiwal filmowy. Festiwal rozumiany jako cykl wydarzeń. Festiwal filmowy zbudowany z 4 filarów: przeglądu filmowego, spotkań z reżyserami filmów, warsztatów edukacyjnych i konkursu filmowego, który pozwoli młodym mieszkańcom tworzyć filmy i poczuć się prawdziwymi twórcami. Festiwal „Niebieska Kropka” odbył się już dwukrotnie i cieszył się popularnością wśród mieszkańców miasta.

Lokalizacja: Kino Bielskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 2

Wartość projektu: 30 000,00 zł

Tags: ,