Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zaprasza do składania uwag w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Grafika przedstawia czarny napis "budżet obywatelski" ja kremowym tle.
14 czerwca 2024

Szanowni Mieszkańcy,

jednym z punktów obrad III Sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski, zaplanowanej na dzień 27 czerwca 2024 r., będzie podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2025 rok.

Budżet Obywatelski jest formą demokracji bezpośredniej, w której to mieszkańcy mają realny wpływ na to, co się dzieje w ich mieście. Dzięki temu możliwe jest skupienie środków na tych projektach, które są z perspektywy mieszkańców miasta najważniejsze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, pragnę zaprosić Państwa do składania swoich uwag oraz propozycji do przedkładanego projektu uchwały w formie pisemnej na adres b.obywatelski@bielsk-podlaski.pl.

Projekt uchwały jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce – Projekt uchwały.

 

                                                                                                                                                                                                         Piotr Wawulski

                                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ MIASTA