Burmistrz Miasta powołał nowego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaski.

Burmistrz Miasta wręcza zarządzenie powołujące na stanowisko dyrektowa Pani ą Iwonę Bielecką Włodzimirow
25 czerwca 2021

Zarządzeniem z dnia 24 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta Jarosław Borowski powołał Iwonę Bielecką-Włodzimirow na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim, która swoje obowiązki obejmie z dniem 1 lipca 2021 roku. Zastąpi ona wieloletniego dyrektora tej placówki, Wiesława Cieślę.

Iwona Bielecka-Włodzimirow jest absolwentką Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS w Lublinie, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkim w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Od prawie 5 lat związana jest zawodowo z Miejską Biblioteką Publiczną w Bielsku Podlaskim, w której pracowała na samodzielnym stanowisku jako animatorka kultury.

Nowej Pani Dyrektor Burmistrz życzy samych udanych inicjatyw i trafnych decyzji w zarządzaniu jednostką oraz owocnej współpracy z pracownikami i całą społecznością biblioteczną.