Burmistrza Jarosława Borowskiego pożegnali pracownicy urzędu miasta

Zdjęcie grupowe kilkudziesięciu osób - pracowników urzędu miasta. Grupowo pozują do zdjęcia wokół stojącego na środku burmistrza.
7 maja 2024

7 maja 2024 był ostatnim dniem kończącej się drugiej pełnej kadencji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego. Z tej okazji pracownicy urzędu miasta spotkali się z kończącym swoją misję burmistrzem, by podziękować mu za wspólną pracę.

Burmistrza Jarosława Borowskiego pożegnała sekretarz miasta Jolanta Mierzwińska, skarbnik miasta Anna Szkoda, a także kierownicy i pracownicy poszczególnych referatów. Burmistrz otrzymał pamiątkowy prezent, plakat obrazujący jego pracę na tym szacownym stanowisku oraz list z podziękowaniami.

Jarosław Borowski kierował naszym miastem przez ponad 10 lat – od 30 grudnia 2013 roku do 30 listopada 2014 r. jako pełniący funkcję burmistrza i od 1 grudnia 2014 już jako burmistrz wybrany dwukrotnie w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców.

– Był to okres wyjątkowo bogaty w niezwykłe wydarzenia, które miały niebagatelny wpływ na życie naszego miasta i jego mieszkańców. Światowa pandemia COVID-19, towarzyszący jej kryzys gospodarczy, a także napaść Rosji na Ukrainę i tocząca się u naszych granic wojna, wpędziły wiele samorządów i krajów w trudną sytuację finansową, polityczną i społeczną. Myśmy ten czas przetrwali bez większych strat, utrzymując nasze miasto w dobrej kondycji i z budującymi perspektywami – podkreśliła sekretarz Jolanta Mierzwińska.

Obie kadencje samorządowe, spędzone z Jarosławem Borowski w roli burmistrza, były czasem wielu inwestycji w naszym mieście. Największe z tych zadań, takie jak np. budowa Bielskiego Domu Kultury, małej obwodnicy miasta oraz szeregu innych ulic, sztucznego boiska na stadionie i boisk szkolnych, remont oświetlenia czy wreszcie rekordowe pod względem finansowym uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – na stałe zmieniły nasze miasto i ułatwiły życie jego mieszkańcom.

– Jednak dla nas, pracowników urzędu, najważniejsza była sympatyczna atmosfera w naszej „firmie”, dobra współpraca z Szefostwem i transparentność wydawanych poleceń. Dzięki temu ten wspólnie spędzony czas zapisze się w naszej pamięci w ciepłych barwach – dodała sekretarz.

W nowej kadencji samorządowej 2024-29 Jarosław Borowski nadal będzie pracował na rzecz Bielska Podlaskiego, ponieważ mieszkańcy wybrali go w skład rady miasta. Na stanowisku burmistrza zastąpi go dotychczasowy radny Piotr Wawulski, który w ponownym głosowaniu w wyborach burmistrza, które odbyło się 21 kwietnia 2024 roku, uzyskał poparcie 4 583 wyborców i zdobył 55,33% oddanych i ważnych głosów.

Pierwsza sesja Rady Miasta Bielsk Podlaski w kadencji 2024-29 odbędzie się dzisiaj – we wtorek 7 maja 2024 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 3 Maja 2. To na niej zaprzysiężeni zostaną nowi radni i burmistrz.

Wydarzenie miało miejsce 7.5.2024

Tags: , , ,