Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 roku

30 czerwca 2021

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1MW (megawat), np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itp.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed dniem 1 lipca 2021 roku na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po dniu 1 lipca 2021 roku deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można złożyć w wybrany sposób:

  • przez stronę internetową zone.gunb.gov.pl ,
  • osobiście w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski,
  • listownie na adres Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Aby złożyć deklarację internetowo, trzeba posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Więcej informacji oraz wzory deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków pod adresem: https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

 

Tags: , , , ,