Wakacyjne dyżury przedszkoli

Informacja o przedszkolach publicznych dyżurujących podczas wakacji w 2024 roku.

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w pracy przedszkoli są niezbędne ze względu na prawo nauczycieli i innych pracowników przedszkoli do urlopu wypoczynkowego, a także na przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw.

Aby zabezpieczyć potrzeby rodziców w zakresie opieki, nauczycieli w zakresie przysługującego im prawa do urlopu, a także wykonać niezbędne remonty organizowane są w przedszkolach dyżury wakacyjne. Ponieważ zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela, nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych, nauczyciele część swego urlopu wykorzystują w trakcie miesięcznej przerwy, a część także w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur. To oznacza, że w miesiącu dyżuru nie wszystkie oddziały przedszkolne będą pracowały.

Dyrektor przedszkola dyżurującego organizuje opiekę tylko dla tych dzieci, których rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki.

Dziecko można zapisać na dyżur na okres 1 miesiąca do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Na dyżur wakacyjny rodzice zgłaszają dziecko u wychowawcy oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza, w danym roku szkolnym.

Informacja o pracy przedszkoli podczas wakacji 2024 r.

  • Przedszkole Nr 3 – dyżur od 1 do 31 sierpnia 2024 roku
  • Przedszkole Nr 5 – dyżur od 1 do 31 lipca 2024 roku
  • Przedszkole Nr 7 – dyżur od 1 do 31 sierpnia 2024 roku
  • Przedszkole Nr 9 – dyżur od 1 do 31 sierpnia 2024 roku
  • Szkoła Podstawowa nr 2 – dyżur od 1 do 31 lipca 2024 roku
  • Szkoła Podstawowa nr 5 – dyżur od 1 do 31 lipca 2024 roku

Harmonogram zapisów

  • termin zgłaszania dzieci na dyżur: od 3 do 13 czerwca 2024 r.
  • wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur – 17 czerwca 2024 r.