Informacja o przedszkolach publicznych dyżurujących podczas wakacji w 2022 roku

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w pracy przedszkoli są niezbędne ze względu na prawo nauczycieli i innych pracowników przedszkoli do urlopu wypoczynkowego, a także na przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw.

Aby zabezpieczyć potrzeby rodziców w zakresie opieki, nauczycieli w zakresie przysługującego im prawa do urlopu, a także wykonać niezbędne remonty organizowane są w przedszkolach dyżury wakacyjne. Ponieważ zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela, nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych, nauczyciele część swego urlopu wykorzystują w trakcie miesięcznej przerwy, a część także w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur. To oznacza, że w miesiącu dyżuru nie wszystkie oddziały przedszkolne będą pracowały.

Dyrektor przedszkola dyżurującego organizuje opiekę tylko dla tych dzieci, których rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki.

Dziecko można zapisać na dyżur na okres 1 miesiąca do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Zgłoszenia dokonuje się u wychowawcy oddziału przedszkolnego, do którego dziecko uczęszcza, w danym roku szkolnym.

Informacja o pracy przedszkoli podczas wakacji 2022 r.

lipiec 2022 roku:

  • Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały, ul. T. Kościuszki 16
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego, ul. W. Wysockiego 6

sierpień 2022 roku:

  • Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. S. Żeromskiego 4
  • Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka, ul. A. Kazanowskiego 2
  • Przedszkole nr 9 Leśna Polana, ul. A. Kazanowskiego 2a

Harmonogram zapisów

Termin zgłaszania dzieci na dyżur: od 1 do 10 czerwca 2022 r.

Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur – 15 czerwca 2022 r.