Struktura organizacyjna urzędu

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski pełni bezpośredni nadzór nad:

 1. Referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych
 2. Referatem Oświaty i Kultury
 3. Urzędem Stanu Cywilnego
 4. Referatem Zarządzania Kryzysowego

i samodzielnymi stanowiskami:

 1. Radcy prawnego
 2. Audytora wewnętrznego
 3. Inspektora ochrony danych
 4. Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 5. Koordynatora do spraw dostępności
 6. Pracownika wykonującego zadania służby BHP

Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski pełni bezpośredni nadzór nad:

 1. Referatem Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa
 2. Referatem Gospodarki Przestrzennej

Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski pełni bezpośredni nadzór nad:

 1. Referatem Obsługi Burmistrza i Rady Miasta
 2. Referatem Organizacyjno-Gospodarczym

Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski pełni bezpośredni nadzór nad:

 1. Referatem Finansowo-Budżetowym
 2. Referatem Nadzoru i Kontroli