Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Ratusz, ulica Mickiewicza 45
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: muzeum.bielsk@muzeum.bialystok.pl
tel.: +48 85 730 22 44
kom.: +48 509 336 841

 

ulica Sosnowa 56
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: dfionik@o2.pl, tamasz@tlen.pl
tel.: +48 85 730 77 35

 

ulica Hołowieska 18
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: zsznr4bp@op.pl
tel.: +48 85 833 27 37