Doceniono działaczy i przyjaciół Polskiego Związku Niewidomych

Ilustracja przedstawia burmistrza odbierającego odznakę z rąk dwojga osób wręczających. Po lewej tło z napisem "70 lat Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych".
25 października 2021

W Białymstoku odbyły się uroczyste obchody siedemdziesięciolecia Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych. W ich trakcie nagrodzono działaczy oraz przyjaciół związku.

W gronie osób, które otrzymały Honorową Odznakę Polskiego Związku Niewidomych znalazła się m.in. Prezes Koła PZN w Bielsku Podlaskim Irena Korniejew-Nikitiuk.

Odznakę „Przyjaciel Niewidomych” otrzymały osoby spoza związku, w tym Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski. Przyznano ją także m.in.: Staroście Bielskiemu Sławomirowi Jerzemu Snarskiemu, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim Urszuli Kitlas i kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim Lucynie Kamińskiej.

Jubileuszowe uroczystości odbyły się 21 października 2021 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.

Wydarzenie miało miejsce 21.10.2021

Ilustrtacja przedstawia siedem osób na scenie w chwili wręczania nagród. Jedna kobieta przemawia do mikrofonu, cztery osoby stoją w rzędzie czekają na odebranie nagród. Ilustracja przedstawia dyplom "Przyjaciel Niewidomych" wręczony burmistrzowi wraz z nagrodą. Treść dyplomu: W dowód uznania i podziękowania za wieloletnią współpracę, otwarte serde, finansową pomoc w realizacji zadań Koła w Bielsku Podlaskim i Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych".

Tags: , , ,