Dotacje na zadania z zakresu sportu 2022 rok

21 lutego 2022

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje o wynikach naboru wniosków na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2022 r.

 1. Koszykarski Klub Sportowy „Tur Basket” – na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenie zawodników, organizowanie treningów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych w 2022 roku”.
  Wnioskowana kwota dotacji: 150 000 zł
  Przyznana kwota dotacji: 50 000 zł
 2. Bielski Klub Sportowy „Tur” – na zadanie: „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników, organizację i udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach w 202 roku”.
  Wnioskowana kwota dotacji: 175 000 zł
  Przyznana kwota dotacji: 85 000 zł
 3. Miejski Klub Pływacki „Wodnik” – na zadanie: „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2022 roku”.
  Wnioskowana kwota dotacji: 65 000 zł
  Przyznana kwota dotacji: 32 000 zł
 4. Miejski Klub Pływacki „Wodnik” – na zadanie „Organizacja XV Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy, Białorusi”.
  Wnioskowana kwota: 12 900 zł
  Przyznana kwota: 8 000,00 zł
Tags: , , , , , , , ,