Dwudziestolecie bielskich Kurantów

Zespół w strojach ludowych na scenie
14 września 2023

Galowy koncert uświetnił dwudziestą rocznicę powstania zespołu „Kuranty”. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 9 września 2023 roku w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W trakcie uroczystości jubilaci kilkukrotnie wystąpili na scenie. Zaprezentowały się też zespoły z nimi zaprzyjaźnione.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie nagród. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dyrygent Kurantów Alinie Niegierewicz. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski wręczył przyznane przez siebie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Jerzemu Antonience, Janowi Grygorukowi i Alinie Niegierewicz. Przekazał też pamiątkowe dyplomy i zestawy materiałów promocyjnych: Pawłowi Aleksiejukowi, Mirosławowi Balle, Łukaszowi Filimoniukowi, Romanowi Jefimiukowi, Piotrowi Kuderskiemu, Andrzejowi Niegierewiczowi, Jerzemu Szarce i Andrzejowi Weremiukowi.

Z kolei „Kuranty” podziękowały swoim licznie zgromadzonym patronom i sponsorom przekazując im okolicznościowe upominki.

Męski Zespół Kuranty powstał w 2003 roku. Dyrygentem zespołu jest Pani Alina Niegierewicz, a akompaniatorami: Jerzy Szarko i Jerzy Demianiuk. Grupa działa przy Bielskim Domu Kultury i przy wsparciu Miasta Bielsk Podlaski. W repertuarze zespołu  znajdują się piosenki białoruskie, polskie i ukraińskie. Nazwa zespołu powstała od kuranta umieszczonego na miejskim ratuszu.

W trakcie koncertu jubileuszowego, odbywającego się w Bielskim Domu Kultury, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, przyznanym przez Prezydenta RP, wyróżniona została wieloletnia instruktor i kierownik edukacji artystycznej BDK-u Maria Babulewicz.

 

Wydarzenie miało miejsce 9.9.2023

Tags: , , , , ,