Dzień Samorządu Terytorialnego

grafika przedstawia biało-czerwoną wstęgę i napis: Dzień Samorządu Terytorialnego
27 maja 2022

Dziś, 27 maja, obchodzimy nasze wspólne święto – Dzień Samorządu Terytorialnego.

Z tej okazji wszystkim Koleżankom i Kolegom – Samorządowcom wszystkich szczebli samorządu – życzę satysfakcji z pracy oraz przychylności i sympatii mieszkańców. Najserdeczniejsze życzenia składam też Pracownikom urzędów i jednostek organizacyjnych oraz Radnym Miasta Bielsk Podlaski.

Wszystkim Pracownikom dziękuję za codzienny wysiłek, cenne inicjatywy i decyzje podejmowane każdego dnia z myślą o mieszkańcach naszego miasta.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest corocznie 27 maja, w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do organów gmin, które odbyły się w 1990 r. Święto obchodzone jest w związku z uchwałą Sejmu RP z 2000 r., podjętą z okazji 10-lecia samorządu terytorialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. „Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego” – czytamy w uchwale.

Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu poświęcony jest rozdział VII Konstytucji RP. Zgodnie z artykułem 16. ustawy zasadniczej, samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Od 1 stycznia 1999 r. w Polsce funkcjonują trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw. Obecnie w naszym kraju jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin.

Tags: , , ,